Kelan kuntoutuspsykoterapia – Hyvinkää

Tarjoamme psykoterapiaa Hyvinkäällä.

Kelan kuntoutuspsykoterapiaa voit saada, jos olet 16–67-vuotias, jonka työ- tai opiskelukyky on vaarantunut psyykkisten ongelmien vuoksi. Kelan tuen piiriin päästäkseen tarvitset lääkärin, kuten psykiatrin, asettaman diagnoosin psyykkisestä ongelmasta sekä psykiatrin lausunnon. Lisäksi diagnoosin asettamisesta tulee olla kulunut vähintään kolme kuukautta ja sinun tulee olla käynyt vähintään kerran psykoterapeutilla (tutustumiskäynnillä), jotta tukea voi saada. Kela korvaa yhteensä 57,60 €:a 45 minuutin psykoterapiakäynniltä, ja tukea myönnetään vuodeksi kerrallaan, mahdollisesti aina kolmeen vuoteen saakka. Voit lukea lisää Kela-kuntoutuspsykoterapiaan hakeutumisesta täältä.

Kela-psykoterapia aloitetaan tutustumiskäynnillä, jolla voit arvioida yhdessä terapeutin kanssa, olisiko terapeutti sinulle sopiva henkilö pidempään yhteistyöhön.

Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan. Pidempikestoisten ja hankalampien häiriöiden kohdalla psykoterapiaa voidaan käyttää lääkehoitoon yhdistettynä. Psykoterapia on osoitettu vaikuttavaksi hoitomuodoksi useiden eri psyykkisten häiriöiden hoidossa. Hyvä ja luottamuksellinen hoitosuhde psykoterapeutin ja asiakkaan välillä on tärkeä asia hoidon onnistumisen kannalta.

Alta voit tarkastella vapaita aikoja Kelan kuntoutuspsykoterapiaan. Jos vapaita aikoja ei näyttäisi olevan vapaana, voit vaihtaa kaupunkia tai olla yhteydessä asiakaspalveluumme: toisinaan heillä on hiljaista tietoa vapaista ajoista. Voit myös lukea alta lisää vaihtoehdosta pitkälle kuntoutuspsykoterapialle.

LYHYTTERAPIA

Monissa tilanteissa lyhyempikin hoito voi riittää, eikä pitkä, 1–3 vuoden Kelan tukema kuntoutuspsykoterapia ole tarpeen. Tällaisissa tilanteissa lyhytterapia voisi olla sopiva hoitomuoto. Myös lyhyempiin interventioihin on mahdollista saada Kelan tukea tai sitten hoidon voi toteuttaa myös omakustanteisesti. Voit lukea Kelan lyhytpsykoterapioista lisää täältä.  Lyhytterapioiden saatavuus on usein parempi kuin pitkien Kelan kuntoutuspsykoterapioiden, eli tyypillisesti useammilla terapeuteilla on mahdollisuus ottaa asiakkaita lyhytterapiaan kuin pitkään kuntoutuspsykoterapiaan.

Lyhytterapia on 5–25 käyntikertaa sisältävä hoito, joka perustuu tavoitteelliseen ja fokusoituun työskentelyyn. Lyhytterapiassa keskitytään 1–2 rajattuun ongelmaan, joita terapeutti ja asiakas työstävät käynneillä. Lyhyen terapian jälkeen voidaan arvioida tarvetta pidempään, kuntouttavaan psykoterapiaan.

Suurin osa Kompissa lyhytterapiaa tarjoavista ovat yksilöpsykoterapeutteja, ja loput lyhytterapian tarjoajat ovat esimerkiksi psykoterapeuttikoulutuksensa loppuvaiheessa tai käyneet erillisen pätevöitymiskoulutuksen. Voit katsoa kunkin terapeutin tarkemmat koulutustiedot kyseisen terapeutin profiilista.

YHTEYSTIEDOT

Jos kaipaat tukea ajanvarauksessa tai missä tahansa muussa, tavoitat meidät puhelimitse numerosta 09 23121 888 ja sähköpostitse osoitteesta komppi@komppi.net. Asiakaspalvelumme aukioloajat voit katsoa täältä.

TILAT HYVINKÄÄLLÄ

Hyvinkään tilamme sijaitsee historiallisessa rakennuksessa rauhallisella Parantolankadulla, lähellä keskeistä Hämeenkatua.

Tarjoamme keskeisiä palveluitamme, kuten psykoterapiaa, lyhytterapiaa, pariterapiaa, psykiatri- ja psykologipalveluita myös muissa kaupungeissa.  Ammattilaisiamme, kuten psykoterapeutteja ja psykiatreja, työskentelee ympäri maan. Voit varata vapaita aikoja ajanvarauksesta. Kaikki toimipaikkamme voit katsoa täältä.

Parantolankatu

Parantolankatu 11, 1. krs. 

05800 Hyvinkää