Kipukokemus syntyy aivoissa ja siksi siihen on tarjolla monenlaista lääkkeetöntä apua

Kipukokemus syntyy aivoissa ja siksi siihen on tarjolla monenlaista lääkkeetöntä apua

Kipu on epämiellyttävä kokemus, josta luonnostaan pyrimme eroon. Yritämme selvittää kivun syyn ja hoitokeinot, jotta voisimme jatkaa normaalia elämää. Toisinaan akuutti kipu kuitenkin pitkittyy monista eri syistä ja alkaa enenevässä määrin haitata työntekoa, harrastuksia ja arkitoimia. Krooninen kipu on aikuisväestössä yleistä: noin joka viidennellä on kokemusta pitkittyneestä kivusta.

Kivunhoidon psykologia

Kipukokemus syntyy aivoissa. Tästä syystä sen syntyyn vaikuttavat lukuisat eri tekijät, joita voidaan myös hyödyntää kivunhoidossa. Kipupsykologia voi auttaa löytämään keinoja säädellä kipukokemusta. Kivunhallinnassa tulee huomioida kivun kokijan yksilöllinen tilanne. Kivun asiantuntija auttaa kartoittamaan, mikä kenenkin yksilöllisessä tilanteessa helpottaa ja mikä voimistaa kipukokemusta. Nämä tekijät voivat olla konkreettisia, kuten aktiivisuuden ja levon jaksottaminen tai vaikkapa kylmähoidon käyttäminen paikallisesti kipualueelle. Menetelmiä voidaan käyttää yhtä lailla akuutissa ja kroonisessa kivussa ja niitä voidaan ajatella ”kivunhoidon ensiapupakkauksena”. Tällaista ensiapupakkausta voidaan pitää valikoimana taitoja ja menetelmiä kivun kanssa pärjäämiseen, joita olisi hyvä olla jokaisella ainakin jonkin verran hallussaan.

Kivuhallintaa voi harjoitella itsenäisesti, mutta usein asiantuntijan ohjauksesta on hyötyä menetelmien opettelussa. Tällöin voidaan arvioida, millaisista menetelmistä olisi parhaiten apua, minkä lisäksi menetelmien harjoittelua voidaan tukea ja ohjata. Ohjauksessa tärkeitä ovat keinot, jotka lisäävät itsesäätelyn tunnetta, kuten kipujärjestelmän toiminnan tehostaminen rentoutus- ja tietoisuustaitomenetelmin. On tutkimusnäyttöä, joka viittaa siihen, että mahdollisimman rauhallinen ja hyväksyvä suhtautuminen kipuun edesauttaa kivun kanssa pärjäämistä.

Lääkkeetön kivunhallinta

Kivun lievittämiseen on mahdollista käyttää useita lääkkeettömiä keinoja. Menetelmien käyttö perustuu kehon omaan kivunsäätelyjärjestelmään. Järjestelmän toimintaan vaikuttavat yksilön kokemat tunteet, olosuhteet, tilannetekijät ja kivulle annettu merkitys. Merkityksenanto voi pitää sisällään esimerkiksi odotuksia ja olettamuksia kivun syystä ja kivun pitkittymiseen vaikuttaneista tekijöistä. Kipu käynnistää monesti huoliajatuksia ja saattaa johtaa liialliseen varomiseen ja aktiviteettien välttämiseen. Mitä jos kipu ei lopukaan, entä jos se pahenee ja miksi kipu edelleen jatkuu? Mitä seuraamuksia kivusta on elämälleni? Kipu aktivoi myös muistoja aikaisemmasta kivusta ja elämätilanteista, jotka voivat lisätä kivun kuormittavuutta ja vaikkapa kivun pelkoa.

Tieteellisen tutkimuksen ja kliinisen kokemuksen perusteella tiedetään, että ahdistuneisuus voimistaa kipukokemusta. Kipujärjestelmä voi myös herkistyä siten, että kipu jatkuu, vaikka alkuperäinen kivun syy olisi poistunut. Herkistymiseen voivat vaikuttaa useat somaattiset ja psykologiset tekijät.

Erilaiset menetelmät voivat auttaa kivun voimakkuuden säätelyssä tai kipukokemuksen laadun muuntamisessa, mutta kaikkea kipua ei aina saada pois. Silloin tarvitaan psyykkistä sopeutumista ja kivun hyväksymistä. Kivun hyväksyminen tarkoittaa itsearvostuksen ylläpitämistä ja pyrkimistä mahdollisimman täysipainoiseen elämään kivusta ja siihen liittyvistä rajoituksista huolimatta. Kipuun erikoistunut psykologi tai psykoterapeutti voi auttaa sinua löytämään keinoja selviytyä kipuun liittyvien vaikeiden tunteiden ja kysymysten kanssa sekä auttaa löytämään tavoitteita ja toimia, jotka lisäävät hyvinvointiasi.

Kompissa kivunhoitoon voi saada apua kipupsykologiaan erikoistuneen psykoterapeutin tai psykologin käynneillä. Tarjolla on myös viiden kerran kivunhallinnan sparri®. Mikäli kiputilanne on sinulle uusi tai sen taustasyytä ei ole selvitetty, on suositeltavaa käydä ensin lääkärin arviossa. Mikäli haluat lukea tarkemmin kivunhallinnasta käy Kivunhallintatalossa osoitteessa www.kivunhallintatalo.fi.

Kirjoittajat Elina Kiehelä ja Minna Elomaa ovat koulutukseltaan psykologeja ja kivun psykologian asiantuntijoita.

Muita blogipostauksia

Ystävän katse

Jokainen meistä tarvitsee kokemuksellisia tunnemuistoja rakastavasta katseesta. Rakastava katse voi olla uteliaan kiinnostunut, tyytyväinen, lempeä tai lämmin. Vaikka rakastavan katseen sisältämät tunnevivahteet vaihtelevat, yhteistä kokemukselle

LUE LISÄÄ

Ei huolta murhetta kenkään muista?

Jouluperinteessä elää myytti joulusta päivänä, jolloin murheille, ristiriidoille tai hankalille tunteille ei ole sijaa, vaan keskeistä on ihmisten välinen hyvä tahto, sopuisa yhdessäolo ja lahjojen

LUE LISÄÄ

Jatkamalla selailua sivustollamme hyväksyt evästeiden käytön tietosuojakäytäntömme mukaisesti.