Maskit suojanamme

Maskit suojanamme

Tänä syksynä olemme opetelleet käyttämään maskia suojautuaksemme koronavirukselta. Tällainen ulkoiselta uhkalta suojautuminen on ollut monelle meistä uutta ja erikoista. Päällepäin näkyvien maskien lisäksi kaikilla meistä on myös näkymättömiä, sisäisiä maskeja, joiden taakse suojaudumme selviytyäksemme mielestämme nousevien uhkien ja psykologisten haavojemme kanssa.

Skeemamoodin käsitteellä tarkoitetaan minätiloja, johon sisältyy kyseiselle kokemukselliselle tilalle ominaista käyttäytymistä. Selviytymismoodeja voidaan ajatella sisäisinä suojina, jotka ovat alun perin muodostuneet auttaakseen ihmistä selviytymään sietämättömältä tuntuvien sisäisten kokemusten kanssa. Myöhemmin elämässä moodi aktivoituu, kun jokin nykyhetkessä kokemuksellisesti muistuttaa menneisyyden kipeää kokemusta, painaen sen synnyttämää haavaa meissä.

Pyrkimyksenämme ihmisinä on säädellä tunteitamme ja olotilojamme niin, että ne ovat siedettäviä sekä ylläpitää mielessämme kuvaa itsestämme ja elämästämme jatkuvana, hyvänä ja arvostettavana. Itsesäätelyn tavoitteena on säilyttää ja saavuttaa psyykkinen tasapaino ulkoisen toiminnan ja sisäisten hallintamekanismien avulla. Olemme usein osittain tietoisia sisäisistä suojistamme, mutta käytössämme on myös puolustusmekanismeja, joista meidän on vaikeaa saada tietoisesti otetta. Psykoterapiassa on mahdollista auttaa asiakasta tulemaan tietoiseksi itselleen ominaisista psyykkisen ja käyttäytymisen tason tavoista selviytyä, sekä auttaa häntä ymmärtämään niiden syntymishistoriaa. Turvallisessa, asiakasta kannattelevassa yhteistyösuhteessa psykoterapeutti tukee asiakasta laskemaan sisäiset ja ulkoiset suojansa ja auttaa häntä kohtaamaan sisäisen haavoittuvuutensa ja tämän jälkeen rakentamaan aiempaa toimivampia tapoja pärjätä vaikeiden tunteiden ja kokemusten kanssa.

Japanilaisessa kulttuurissa käsitteellä honne tarkoitetaan ihmisen omia, piilotettuja toiveita ja tunteita ja käsitteellä tatamae fasadia, käyttäytymistä ja mielipiteitä, jotka näytetään ulospäin. Psykoterapeutteina työskentelemme tämän ulkoisen ja sisäisen välisen ristivedon kanssa, pyrkimyksenämme auttaa asiakasta tavoittamaan todellinen kokemus itsestään, olemalla kuitenkin hänen ulkopuolellaan, hänestä erillisiä omia persooniamme. Toiminnallaan psykoterapeutti tavoittelee kosketusta asiakkaansa mieleen, pyrkien ymmärtämään hänen mielentilojaan ollen samanaikaisesti tietoinen siitä, mitä hänen omassa mielessään tapahtuu, ja aistien ja kokien vuorovaikutusta itsensä ja asiakkaan välillä.

Jotta voisimme onnistua asiakkaan todellisen kokemuksen tavoittamisessa, ja auttaa häntä laskemaan suojauksensa, tulee psykoterapeutin tuntea omat sisäiset haavansa ja olla kykenevä pärjäämään niiden suojana olevien maskien kanssa. Näin psykoterapeutin omat tarpeet ja tunteet eivät saa häntä suojautumaan ja tämän seurauksena toimimaan asiakkaan kokemuksen ohittavalla tavalla.

Onnistuneessakin vuorovaikutuksessa ja psykoterapiassa jotain jää kuitenkin aina pimentoon, vain ihmiselle itselleen, hänen omaan mieleensä. Tämä erillisyyden kokemuksen yllä pysyminen voi olla yksi puoli toimivan aikuisen minätilan vahvistumisessa, mikä auttaa meitä ylläpitämään turvallista ja tasapainoista oloa itsemme kanssa ilman liiallista suojautumista.

Kirjoittaja Anna Valjakka on Kompin johtava psykoterapeutti.

Muita blogipostauksia

Ystävän katse

Jokainen meistä tarvitsee kokemuksellisia tunnemuistoja rakastavasta katseesta. Rakastava katse voi olla uteliaan kiinnostunut, tyytyväinen, lempeä tai lämmin. Vaikka rakastavan katseen sisältämät tunnevivahteet vaihtelevat, yhteistä kokemukselle

LUE LISÄÄ

Ei huolta murhetta kenkään muista?

Jouluperinteessä elää myytti joulusta päivänä, jolloin murheille, ristiriidoille tai hankalille tunteille ei ole sijaa, vaan keskeistä on ihmisten välinen hyvä tahto, sopuisa yhdessäolo ja lahjojen

LUE LISÄÄ

Jatkamalla selailua sivustollamme hyväksyt evästeiden käytön tietosuojakäytäntömme mukaisesti.