Yleistyneeseen ahdistuneisuushäiriöön liittyy laaja-alaista, jatkuvaa ja sitkeää ahdistuneisuutta ja huolehtimista, mikä tuottaa kärsimystä ja heikentää tilasta kärsivän elämänlaatua. Noin 5 %:a väestöstä täyttää häiriön diagnostiset kriteerit jossain vaiheessa elämäänsä.

Pelkkään yleistyneeseen ahdistuneisuushäiriöön ei muista ahdistuneisuushäiriöistä poiketen tyypillisesti liity esimerkiksi julkisten paikkojen tai ihmisten välttelyä. Toisaalta yleisesti ahdistuneella ilmenevä huolestuminen ja murehtiminen toimivat hieman samaan tapaan kuin välttämiskäyttäytyminen – ahdistunut voi ajatella, että murehtimisensa avulla hän kykenee välttämään uhkaavat ja ikävät tilanteet, samaan tapaan kuin sosiaalisesti ahdistunut voi ajatella välttävänsä nolostumisen jättämällä sosiaalisen tilanteen väliin. Uhkaavien tilanteiden toistuvalla päänsisäisellä läpikäynnillä yleistyneesti ahdistunut kuitenkin pitää yllä ahdistuneisuuttaan.

Oireet

Yleistyneessä ahdistuneisuushäiriössä huolestuneisuus, jännittyneisyys ja pelokkuus ovat jatkuneet vähintään 6 kuukauden ajan. Näiden lisäksi tilassa voi ilmetä esimerkiksi sekoamisen, kuoleman tai pyörtymisen pelkoa, sydämentykytystä, lisääntynyttä hikoilua, vapinaa, suun kuivumista, hengenahdistusta, levottomuutta, ärtyneisyyttä ja nukahtamisvaikeuksia. Oireet voivat olla moninaisia ja usein ahdistunut tulee vastaanotolle, koska ajattelee oireidensa johtuvan fyysisistä vaivoista. Lisäksi on hyvin tavallista, että yleistyneeseen ahdistuneisuuteen liittyy myös masennusta.

Hoito

Yleistynyttä ahdistuneisuushäiriötä voidaan hoitaa psykoterapialla, lääkityksellä tai näiden yhdistelmällä. Erityisesti kognitiivisen käyttäytymisterapian toimivuutta on tutkittu ja sen on havaittu olevan tehokasta yleisen ahdistuneisuuden sekä siihen liittyvän masennuksen ja huolestuneisuuden vähentämisessä. Myös psykodynaamiset psykoterapiat saattavat olla tehokkaita, mutta myös muut psykoterapiat saattavat tulla kyseeseen. Lääkehoitona yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa käytetään tyypillisesti masennuslääkkeitä.