Epäsosiaaliseen persoonallisuushäiriöön kuuluu välinpitämättömyyttä sosiaalisia normeja kohtaan sekä kyvyttömyyttä tai haluttomuutta ymmärtää muiden ihmisten tunteita. Epäsosiaalisesta persoonallisuudesta kärsivän käytös ei usein muutu rangaistuksista tai niiden pelosta, minkä lisäksi tilaan liittyy usein impulssikontrollin vaikeuksia ja aggressiivisuutta. Nämä yhdistettynä vaikeuteen tuntea empatiaa aiheuttavat usein konflikteja niin yhteiskunnan kuin läheisten ihmistenkin parissa. Epäsosiaalisella persoonallisuudella onkin merkittävä yhteys päihdehäiriöihin sekä vankeustuomioihin.