Eristäytyvässä persoonallisuudessa korostuu merkittävä vetäytyminen sosiaalisista ja tunnepitoisista kontakteista muuhun maailmaan. Eristäytyvästä persoonallisuudesta kärsivä käyttää usein paljon aikaa itsensä tutkimiseen, erilaisiin fantasioihin ja muihin itsenäisiin aktiviteetteihin. Kyky tuntea mielihyvää ja ilmaista tunteita on usein rajoittunutta. Usein eristäytyvä henkilö ei ole motivoitunut ottamaan osaa yhteiskuntaan tai olemaan yhteydessä muihin ihmisiin. Korostunut mielenkiinnottomuus ympäristöä kohtaan saattaa kuitenkin estää eristäytyvää henkilöä elämästä elämää, jollaista hän haluaisi elää tai saavuttamasta haluamiaan tavoitteita.