Estyneestä persoonallisuudesta kärsivä kokee usein jännittyneisyyttä, epävarmuutta ja alemmuutta. Hän voi uskoa olevansa sosiaalisesti epäkelpo tai vähempiarvoinen ja pelätä arvostelua ja hylätyksi tulemista. Estynyt ihminen voi pelätä muiden arvostelua niin voimakkaasti, että sosiaalisten suhteiden muodostus ja ylläpito on vaikeaa.