Riippuvuus (addiktio) on johonkin mielihyvää aiheuttavaan aineeseen tai toimintaan kohdistuvaa pakonomaista käyttäytymistä. Riippuvuudesta kärsivä jatkaa usein aineen käyttöä tai toiminnan suorittamista sen haitallisista fyysisistä, psyykkisistä tai sosiaalisista vaikutuksista huolimatta. Riippuvainen voikin uhrata huomattavan paljon aikaa ja energiaa riippuvuuden kohteena olevan aineen käyttämiseksi tai toiminnan suorittamiseksi. 

Jatkuessaan riippuvuuteen liittyy usein fysiologisen riippuvuuden kehittymistä, jolloin hyvän olon saavuttaminen vaatii yhä suurempia ja suurempia määriä. Toiminnasta tai päihdyttävästä aineesta erossa oleminen saattaa aiheuttaa riippuvaisessa ahdistuksen ja hermostuneisuuden tunteita sekä fyysisinä ilmeneviä vieroitusoireita.

 

Psyykkisestä riippuvuudesta puhutaan, kun riippuvuuskäyttäytymisellä esimerkiksi haetaan pakokeinoa muuten ahdistavalta tuntuvaan tilanteeseen. Tällöin riippuvuuskäyttäytyminen toimii ikään kuin välineenä, jolla koetetaan säädellä omia, usein vaikeita tunteita. Tämä kuitenkin kääntyy helposti itseään vastaan: pitkällä aikavälillä runsas päihteiden käyttö tai toiminnallinen riippuvuus tyypillisesti ennemmin lisää kuin vähentää kärsimystä. Jotkin mielenterveyden ongelmat, kuten masennus tai traumaperäinen stressihäiriö, ja riippuvuudet usein vahvistavatkin toisiaan. Myös fyysiset vieroitusoireet, kuten päänsärky, vapina tai uniongelmat voivat ylläpitää riippuvuutta, sillä riippuvuuden kohteena olevan aineen nauttiminen tai toiminnan harjoittaminen vaimentaa tilapäisesti vieroitusoireita.

Miten eteenpäin?

Riippuvuuksista on mahdollista päästä eroon. Keskeisenä elementtinä eteenpäin pääsemisessä on riippuvuuden tunnistaminen ja muutoshalun löytäminen. Käyttäytymisen taustalla olevia syitä on hyvä tunnistaa, sillä toisinaan riippuvuuskäyttäytyminen saattaa käynnistyä esimerkiksi masennuksen, ahdistuksen tai yksinäisyyden itselääkinnästä. Monille ammattilaisen tuesta on suurta apua toivotun elämänmuutoksen saavuttamisessa.

Voit lukea lisää riippuvuuksista ja päihdeongelmista alkoholiongelmia, huumeongelmia ja peliriippuvuutta koskevista artikkeleistamme.