Alkoholismi ja alkoholin haitallinen käyttö

Allkoholismi on eräs kaikkein yleisimmistä riippuvuuksista. Jatkuva käyttö voi aiheuttaa toleranssin kasvamista niinkin suureksi, että riippuvainen voi käyttää vaarallisen suuria annoksia. Käytön jälkeisenä päivänä usein esiintyvien vieroitusoireiden hallitseminen alkoholilla pitää yllä riippuvuuskäyttäytymistä. Riippuvuuskäyttäytymistä voi kuitenkin esiintyä ilman vieroitusoireita tai sen suuremmin kasvanutta toleranssia.

Alkoholin haitallisen käytön käsitteellä viitataan tilaan, jossa alkoholi aiheuttaa havaittavissa olevia fyysisiä tai psyykkisiä ongelmia, mutta riippuvuutta ei ole syntynyt. Alkoholin haitallinen käyttö on silti eräs merkittävimmistä kansainvälisistä kansanterveydellisistä ongelmista. Alkoholin haitallinen käyttö tuo mukanaan esimerkiksi suurentuneen riskin tapaturmiin ajautumiselle sekä erilaisia somaattisia sairauksia, kuten haimatulehduksen tai maksakirroosin.

 

Miten eteenpäin?
Miehistä joka viides ja naisista joka kymmenes käyttää alkoholia niin paljon, että oma terveys ja hyvinvointi vaarantuvat. Alkoholiriippuvuudesta ja alkoholin haitallisesta käytöstä on kuitenkin mahdollista päästä eroon. Keskeisenä elementtinä eteenpäin pääsemisessä on ongelman tunnistaminen ja muutoshalun löytäminen. Jos oma alkoholinkäyttö vaikuttaa ongelmalliselta, kannattaa juomista rajoittaa korkeintaan neljään tai viiteen saman päivän aikana nautittuun annokseen. Alkoholiriippuvaisen voi kuitenkin olla niin vaikea hallita omaa juomistaan, että käytön täydellinen lopettaminen voi olla ainoa ratkaisu riippuvuuskäyttäytymisestä eroon pääsemiseksi. Lisäksi tilanteita, joissa alkoholinkäyttö on runsaampaa on hyvä välttää. Alkoholinkäytön vähentämisestä vapautuneelle ajalle on hyvä löytää vaihtoehtoisia aktiviteetteja, kuten harrastuksia. Myös käyttäytymisen taustalla olevia syitä on hyvä tunnistaa, sillä toisinaan riippuvuuskäyttäytyminen saattaa kummuta esimerkiksi masennuksen tai ahdistuksen itselääkinnästä.

Alkoholin haitallista käyttöä ja alkoholismia voidaan hoitaa myös ammattimaisesti. Jos alkoholinkäyttö ei ole riippuvuusasteista, alkoholia käyttävä voi hyötyä neuvonnasta, jossa hänelle kerrotaan hänen alkoholinkäyttönsä haitoista ja hänelle annetaan ohjeita alkoholinkäytön vähentämiseksi. Tällaisessa neuvonnassa myös seuranta on tarpeen. Tämän lisäksi alkoholiongelmainen voi hyötyä psykoterapiasta, jossa tärkeää on saada potilas sitoutumaan hoitoon. Psykoterapiaan yhdistetty lääkehoito tyypillisesti parantaa hoidon tehokkuutta.