Ahmimishäiriö on syömishäiriö, jonka tunnuspiirteitä ovat salaiset ahmimiskohtaukset, joiden aikana ahmimishäiriöstä kärsivä ei pysty kontrolloimaan syömistään. Lihomisen pelko ja halu laihtua johtavat ylensyönnin kompensoimiseen esimerkiksi oksentamalla ja käyttämällä ulostuslääkkeitä. Ahmimishäiriöinen kokee pakottavaa tarvetta syödä ja ruokaan liittyvät ajatukset hallitsevat mieltä.

Ahmimishäiriöinen on yleensä normaalipainoinen, mutta paino saattaa ajoittain vaihdella ahmimisen tai laihduttamisen seurauksena.

Hoito

Ahmimishäiriötä voidaan hoitaa lääkkeillä ja psykoterapialla. Etenkin kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta on osoitettu olevan hyötyä häiriön hoidossa. Häiriön taustalla olevat syyt on hyvä selvittää, jotta niihin voidaan puuttua.

Tärkeä osa ahmimishäiriön hoitoa on säännöllisen ja sallivan ruokailurytmin opettelu. Myös tiedon lisääminen kuuluu hoitoon.