Terveyttä uhkaava ortoreksia on yksi epätyypillisistä syömishäiriöistä. Häiriötä kuvaa tarkka syömisen terveellisyyden tavoittelu ja tiettyjen ruoka-aineiden näkeminen ”pahoina”. Ruokavalio kaventuu ja ruuan ajattelemiseen sekä aterioiden suunnittelemiseen menee huomattavan paljon aikaa ja energiaa. Ortoreksiaan voi liittyä myös pakonomaista liikuntaa.

Raja terveen ja häiriötasoisen ortorektisen käyttäytymisen välillä ei ole yksiselitteinen. Ortorektinen on usein normaalipainoinen, eikä tavoitteena ole laihtuminen. Terveellisten elämäntapojen suosiminen ei tietenkään itsessään ole viite syömishäiriöstä, mutta jäykkä ortorektinen käyttäytyminen saattaa kuitenkin johtaa syömishäiriön puhkeamiseen. Tämän lisäksi syömisen pakonomaisuus voi aiheuttaa ahdistuneisuutta.

Häiriötasoista ortoreksiaa hoidetaan samoin periaattein kuin muitakin syömishäiriöitä. Hoitoon kuuluu tiedon lisääminen, ravitsemustilan korjaaminen sekä terapeuttinen tuki. Hoidolla pyritään ruokasuhteen normalisoitumiseen, oireiden lievittymiseen ja toimintakyvyn parantamiseen.