Unettomuus on hyvin yleistä ja tilapäisestä unettomuudesta kärsiikin vuosittain arviolta ainakin joka kolmas suomalainen. Tässä yhteydessä unettomuudella viitataan vaikeuksiin pysyä unessa ja vaikeuksiin saada unta, mutta myös unen heikkoon laatuun.

Usein varsinaisessa unihäiriössä unettomuus alkaa esimerkiksi stressaavasta elämäntilanteesta ja ikään kuin ”jää päälle”. Tällöin sitä voivat ylläpitää esimerkiksi unettomuuteen liittyvät huolet ja tavat. Unettomuushäiriöstä voidaan puhua, kun unettomuus on luonteeltaan arkea haittaavaa ja sitä ilmenee vähintään kolmesti viikossa ainakin kuukauden ajan. Tilapäinen, esimerkiksi stressistä johtuva unettomuus, on täysin normaalia, eikä yleensä vaadi hoitoa. Ohimeneväkin, elämäntilanteesta johtuva unettomuus toisaalta kehittyy joskus unihäiriöksi.

Unettomuus voi kuitenkin johtua useista syistä, kuten stressistä, masennuksesta tai muista mielenterveyden ongelmista, unenaikaisista hengityshäiriöistä, uni–valverytmin häiriöistä tai vuorotöistä, unenaikaisista liikehäiriöistä, unelle haitallisista elintavoista tai elimellisistä tai geneettisistä syistä. Koska syitä on useita, voi ammattilaisen kartoitus olla tarpeen unen syyn selvittämisessä. 

Pitkittyessään erilaiset uneen liittyvät vaikeudet altistavat erilaisille fyysisen ja henkisen terveyden ongelmille, liikenneonnettomuuksille sekä muistin ja ongelmanratkaisukyvyn ongelmille. Pitkittynyt unettomuus myös lisää kuolleisuuden, itsetuhoisuuden ja työkyvyttömyyden riskiä. Toisaalta tilapäinen unettomuus on täysin normaalia, eikä sellaisenaan merkittävä terveysriski. Lisäksi uneen liittyviä ongelmia voidaan hoitaa joko ammattilaisen avulla ja lievemmissä tapauksissa myös itsenäisesti.

Voit lukea lisää unettomuudesta ja eri uni-valverytmin häiriöistä, kuten vuorotyöunettomuudesta, niitä koskevista artikkeleista. 

Unettomuuden hoito

Komppi on kehittänyt unettomuuden hoitoon 5 käynnin täsmäintervention, ”Unisparrin”. Se pohjautuu kognitiivisen käyttäytymisterapian tutkitusti tehokkaisiin menetelmiin. Voit lukea lisää ja varata ajan sparriin täältä.

Katso videolta Kompin asiantuntijan, Marianne Källströmin ajatuksia unettomuuden lääkkeettömästä hoidosta.