Unettomuus (unettomuushäiriö)

Unettomuushäiriöissä unettomuutta ilmenee viikossa vähintään kolmena päivänä ainakin kuukauden ajan ja unettomuus herättää huolta tai haittaa arkista toimintaa. Unettomuus voi ilmetä nukahtamisvaikeuksina, vaikeuksina pysyä unessa aamuun saakka tai heikkolaatuisena unena, vaikka tuntimäärällisesti unta saisikin tarpeeksi.

Tyypillisesti unettomuushäiriö on ei-elimellistä ja johtuu perimä- ja ympäristötekijöiden monimutkaisesta vuorovaikutuksesta. Monesti unettomuus alkaa kuormittavasta elämäntilanteesta ja voi kroonistua esimerkiksi unettomuutta koskevan huolestumisen johdosta. Tällaisessa tilanteessa ihminen voi jo sänkyyn mennessään olla huolestunut, saakohan hän unta, mikä entisestään nostattaa vireystilaa ja vaikeuttaa unen saantia. Tästä muodostuu ikään kuin noidankehä, jossa unettomuudesta seuraava stressi ja huoli lisäävät entisestään unettomuutta.

Hoito

Unettomuuden ammatillinen hoito on aina yksilöllistä, kuten unettomuuden syytkin. Onnistuneen unettomuuden hoidon kannalta on tärkeä selvittää, mistä unettomuus ylipäänsä johtuu. Tavallisesti unettomuutta voidaan hoitaa onnistuneesti esimerkiksi tukemalla terveyttä edistäviä tai unen kannalta otollisia elämäntapoja tai puuttumalla unettomuuden taustasyihin, kuten muuhun mielenterveyden ongelmaan, stressitekijöihin tai epäsäännölliseen uni-valverytmiin.

Useasti pitkittyneessä unettomuudessa erilaiset ajattelu- ja toimintamallit ylläpitävät unettomuutta, jolloin terapeuttinen lähestymistapa voi olla tarpeen. Lyhytkin unettomuuden terapeuttinen interventio on monissa tapauksissa tutkitusti tehokas hoitomuoto, jonka myönteiset vaikutukset ovat pysyviä. Myös lääkehoitoa hyödynnetään erilaisten uniongelmien hoidossa, joskaan unilääkkeitä ei usein suositella käytettäväksi pitkäaikaisena hoitomuotona.

Unettomuutta voi hoitaa myös itsenäisesti: voitkin tutustua HUS:n hallinnoiman Mielenterveystalon unettomuuden omahoito-ohjeisiin täällä. Unettomuutta voi myös koettaa hoitaa ja ennaltaehkäistä huolehtimalla terveellisistä elämäntavoista.