Nukkuminen voi kärsiä, koska unirytmi on viivästynyt, aikaistunut tai syystä tai toisesta epäsäännöllinen. Tällöin oireina voi olla esimerkiksi väsymystä tai joko liian vähäistä tai liiallista unta. Unirytmin vaikeudet voivat edelleen aiheuttaa erilaisia psyykkisen ja fyysisen terveyden haittoja, liikenneonnettomuuksia ja tiedonkäsittelyn ongelmia. Jos oireet aiheuttavat tuntuvaa haittaa arkisessa elämässä, voidaan puhua uni–valverytmin häiriöistä.

Viivästynyt tai aikaistunut unijakso

Yleisin erilaisista niin sanotuista univalverytmin häiriöistä on viivästynyt unijakso. Sitä esiintyy erityisesti nuorilla ja nuorilla aikuisilla. Siinä nukahtaminen tapahtuu tyypillisesti liian myöhään illalla, mikä johtaa erilaisiin unettomuudesoireisiin. Viivästyneen unijakson hoidossa unirytmiä pyritään aikaistamaan, jolloin rytmi normalisoituu. Tässä melatoniinilääkitys voi auttaa, sillä sen avulla unijaksoa voidaan aikaistaa tutkitusti tehokkaasti. Vastaavasti kirkasvalohoito aamuaikaan voi auttaa rytmin aikaistamisessa. Myös lyhytmuotoinen kognitiivinen käyttäytymisterapia voi tulla kyseeseen, jos itsenäiset toimenpiteet eivät tunnu riittäviltä.

Aikaistunut unijakso puolestaan tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että nukahtaminen tapahtuu liian varhain. Sitä puolestaan esiintyy erityisesti iäkkäämmillä. Aikaistuneen unijakson hoito puolestaan tähtää unirytmin myöhäistämiseen, jolloin unen saanti ja unessa pysyminen helpottuvat. Tähän tavoitteeseen voidaan päästä esimerkiksi ilta-aikaan ajoittuvalla kirkasvalohoidolla tai lyhytmuotoisella kognitiivisella käyttäytymisterapialla.

Vuorotyöunettomuus

Vuorotyön ja muun epäsäännöllisen työn tekijät ovat muita selkeästi alttiimpia erilaisille uniongelmille. Epäsäännöllisissä työvuoroissa unettomuus voi syntyä esimerkiksi siksi, koska kehon vuorokausirytmi häiriintyy, vuorotyö stressaa päivätyötä enemmän tai muut elämäntavat kärsivät vuorotyön johdosta. Lisäksi vuorotyöntekijöillä voi olla päivätyöntekijöitä enemmän univajetta ja esimerkiksi vähäisempää melatoniinin eritystä.

Tavanomaisesti naiset kärsivät vuorotyöunettomuudesta miehiä herkemmin. Samoin yli 40-vuotiailla vuorotyöntekijöillä esiintyy nuorempia enemmän vuorotyöunettomuutta.

Vuorotyöntekijän kannattaa pyrkiä pitämään kiinni terveellisistä elämäntavoista sekä hallitsemaan stressiään. Pelkästään vuorotöistä johtuva unettomuus loppuu myös viimeistään silloin, jos vuorotöistä siirrytään päivätyörytmiin. Myös mahdollisuus vaikuttaa työaikoihin voi vähentää vuorotyöunettomuutta.

Jos kärsit jostakin uni-valverytmin häiriöstä, voit tutustua myös Mielenterveystalon unettomuuden omahoito-ohjelmaan täällä