Mitä terapiassa tapahtuu?

Psykoterapiaan tai muihin mielenterveydellisiin tukimuotoihin voi hakeutua mitä moninaisimmista syistä. Osalla esimerkiksi ihmissuhteissa voi olla haasteita, joissa asioista puhuminen ammattilaisen kanssa voi auttaa, ja osalla taas terapiaan hakeutumisen syynä on esimerkiksi masennus, ahdistus tai muu mielenterveyden ongelma. Terapiassa elämän haastavia asioita käsitellään pääasiassa keskustelemalla ja erilaisten harjoitusten avulla.

Siitä, mistä psykoterapiassa oikeastaan keskustellaan tai minkälaisia harjoitukset oikein ovat, voi kuitenkin olla vaikea saada tietoa. Psykoterapia on luottamuksellinen suhde asiakkaan ja terapeutin välillä ja siinä käsitellään usein hyvin yksityisiä ja henkilökohtaisia asioita. Tämän lisäksi psykoterapeuttia sitoo vaitiolovelvollisuus. Näin ollen siitä, mitä psykoterapiassa tehdään käytännön tasolla, voi olla vaikea saada tietoa.

Voit katsoa tekemiltämme videoilta esimerkkejä tilanteista, joita psykoterapiassa voi tulla eteen. Sivu päivittyy lisäsisällöillä.

PAKKO-OIREISEN HÄIRIÖN HOITO KOGNITIIVISESSA KÄYTTÄYTYMISTERAPIASSA

Pakko-oireiden kartoitus

Pakko-oireiden vaikutusta elämään voidaan havainnollistaa esimerkiksi flappitaulun avulla.

Ahdistuksen hallintakeinot

Rentoutusharjoituksia on erilaisia ja niitä voidaan soveltaa monissa eri psykoterapiasuuntauksissa. Tässä rentoutusharjoitusta sovelletaan pakko-oireisen häiriön hoidossa.

Reagoinnin ehkäisy mielikuvaharjoituksena

Keskeinen osa pakko-oireisen häiriön hoitoa ovat harjoitukset, joilla puretaan pakonomaisia rituaalitoimintoja. Alkuun harjoitukset voivat tapahtua mielikuvien avulla. Tällaisia harjoituksia ja erilaisia altistusharjoituksia tehdään erityisesti kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa.