Mitä kehossa tapahtuu? – Ota keho avuksi elämässä!

Mitä kehossa tapahtuu? – Ota keho avuksi elämässä!

Päivi Pylvänäinen ja Sini-Maria Tuomivaara

Kompissa tarjotaan monipuolisesti erilaisia terapiapalveluja. Tanssi-liiketerapia on terapiamuoto, jossa keskitytään erityisesti kehon kokemukseen. Tanssi-liiketerapiassa tutkitaan sitä, miten kehossaan kokee erilaiset tilanteet ja miten kehollaan ilmaisee itseään. Keholla ilmaisemisen ja kokemisen maailma on todella monikerroksinen ja rikas. Sen kautta voi löytää sellaista yhteyttä itseen, mitä ei pelkästään puhumalla tavoita.

 

Komppiin voi hakeutua tanssi-liiketerapiaan yksilökäynteinä Helsingissä ja Tampereella. Tanssi-liiketerapiaan on yleensä ottaen nopea pääsy, ja hoitojakson kesto voidaan räätälöidä asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan. Tanssi-liiketerapeutin osaamista on se, että terapiatyöskentelyn tavoitteet ja menetelmät hahmotetaan kehon tasolla.


Mitä tanssi-liiketerapiassa tehdään?

Tanssi-liiketerapiassa paitsi liikutaan myös keskustellaan asiakkaan tilanteesta. Näkökulmana erilaisiin tapahtumiin, ajatuksiin ja tunteisiin on se, mitä kehossa tapahtuu. Keskustelussa esiin nousevia asioita havainnoidaan ja tunnistetaan kehon tasolla ja tutkitaan myös liikkeellisin menetelmin. Myös liiketyöskentelyn tuottamista kokemuksista puhutaan. Liikkeen, kokemuksen ja puhumisen kautta asiakkaalle löytyy oivalluksia ja uudenlaista tapaa olla omassa elämässä.

 

Tanssi-liiketerapiassa asiakas valitsee, millainen liike on hänelle mielekästä ja merkityksellistä. Terapia on asiakasta varten ja terapeutti toimii työskentelyssä kanssakulkijana. Terapeutti tarjoaa ideoita ja antaa ehdotuksia siitä, millaisia harjoituksia voidaan tehdä, mutta asiakas itse voi aina valita, miten hän liikkuu. Lähtökohtana on se, että keho on kunkin oma ja jokaisen omaa kokemusta kunnioitetaan.

 

Liikkuminen tanssi-liiketerapiassa voi olla hyvin monenlaista. Se voi olla yksinkertaisia liikeharjoitteita, kehon liikkuvuuden löytämistä tai hengityksen aistimista. Terapiakäynnillä voidaan keskittyä erilaisten liikelaatujen löytämiseen ja siihen, miten niitä voi käyttää itsensä ilmaisuun ja olotilan säätelyyn. Liikkua voidaan mielikuvien kautta tai vapaasti improvisoiden. Liike voi olla suurta ja voimakasta tai yhtä hyvin pienimuotoista. Itsen ilmaiseminen liikkeellisesti voi olla vahva ja merkityksellinen kokemus.


Tärkeää on kokemus ja kokemuksen kautta oivaltaminen

Tanssi-liiketerapiassa paitsi liikutaan, myös tutkitaan sitä millaisen kokemuksen liike tuo. Liike ja kehon aistimukset ovat usein sidoksissa erilaisiin tunteisiin. Siksi tanssi-liiketerapia mahdollistaa tunteiden parempaa tunnistamista ja ymmärtämistä ja sitä kautta myös säätelyä.

 

Silloin kun ajatellaan, että keho on vain kone, pään kantaja tai tehtävien suorittaja, ohitetaan iso osa ihmisen kokemusmaailmasta. Tanssi-liiketerapiassa ymmärretään, että yksilö on keholla aina vuorovaikutuksessa ympäristön ja toisten ihmisten kanssa. Monet vaikeat elämänkokemukset ja tilanteet voivat jäädä kehoon jännityksinä ja reagointimalleina, joita terapiassa voidaan työstää.

 

Tanssi-liiketerapiassa tärkeää on asiakkaan omien kehollisten voimavarojen tutkiminen, löytäminen ja konkreettiseksi tekeminen. Voimavarojen löytäminen voi tapahtua fysiologisella tasolla, vaikkapa siten, että asiakas saa keinoja vireystilan ja hengityksen tasapainottamiseen. Luova liiketyöskentely voi antaa kokemuksen hyvinvoinnista, elinvoimasta ja kyvystä ilmaista itseään. Elämän vaikeuksissa ja terveydellisissä ongelmista huolimatta ihmisellä voi olla aiempi kokemus liikkumisen ilosta. Tällaisessa tilanteessa tanssi-liiketerapia auttaa löytämään uuden reitin tämän tärkeän voimavaran äärelle.


Suomessa on tutkittu tanssi-liiketerapiaa masennuksen hoidossa

Tanssi-liiketerapiasta on tutkitusti hyötyä masennuksen ja ahdistuksen hoidossa. Silloin, kun ongelmiin puututaan varhain, lyhyet hoitojaksot ovat riittäviä tuomaan apua ja muutosta. Masennus vaikuttaa usein kehonkuvaan siten, että oman kehonsa kokee kipeänä, rumana, toimimattomana tai muuten negatiivisena. Tärkeä osa masennuksesta toipumisessa on siinä, että suhde kehoon ja siihen, miten kehollaan on suhteessa ympäristöön, voi muuttua. Myönteiset liikekokemukset, liikkumisen tuottama mielihyvä sekä kehon voimavarojen löytäminen antavat mahdollisuuden negatiivisen kehokuvan muuttumiseen myönteisemmäksi.

 

Suomessa on tehty mielenkiintoista vaikuttavuustutkimusta ryhmämuotoisen tanssi-liiketerapian käytöstä masennuksen hoidossa. 3-vuotisen Kela-rahoitteisen tutkimuksen tuloksia esitellään 18.12.2019 Jyväskylässä seminaarissa, johon voi osallistua paikan päällä tai seurata videoyhteyden kautta. Lisätietoja löydät Jyväskylän yliopiston sivuilta.

 

Mukaan voi ilmoittautua 5.12.2019 asti.

 

Myös kansainvälisesti on näyttöä tanssi-liiketerapian vaikuttavuudesta masennuksen hoidossa (Karkou ym., 2019). Karkoun esittelemistä tutkimuksista suurin osa on tehty Suomessa. Lisäksi kansainväliset tutkimukset osoittavat, että tanssi-liiketerapia on hyödyksi ahdistuksen (Koch ym., 2019) ja toiminnallisten häiriöiden hoidossa (Payne & Brooks, 2019).  Tanssi-liiketerapia on hyödyllinen Parkinson-potilaiden (WHO, 2019) ja syöpäpotilaiden kuntouksen (Goodill, 2018) tukena. Tanssi-liiketerapian on havaittu parantavan elämänlaatua ja elinvoimaisuutta. Tanssi-liiketerapiaa on käytetty mm. myös syömishäiriöiden, psykoosisairauksien sekä autismin kirjon häiriöiden kuntoutuksessa.

 

Kirjoittajat ovat Päivi Pylvänäinen, psykologi ja tanssi-liiketerapeutti sekä Sini-Maria Tuomivaara, MA ja tanssi-liiketerapeutti. Päivillä on tanssi-liiketerapia vastaanotto Kompin Tampereen toimipisteessä ja Sini-Marialla Helsingissä Töölön toimipisteessä. Molemmilla on mahdollisuus ottaa vastaan yksilöasiakkaita. Toistaiseksi tanssi-liiketerapia ei ole KELA-korvattava terapiamuoto.

Muita blogipostauksia

Ystävän katse

Jokainen meistä tarvitsee kokemuksellisia tunnemuistoja rakastavasta katseesta. Rakastava katse voi olla uteliaan kiinnostunut, tyytyväinen, lempeä tai lämmin. Vaikka rakastavan katseen sisältämät tunnevivahteet vaihtelevat, yhteistä kokemukselle

LUE LISÄÄ

Ei huolta murhetta kenkään muista?

Jouluperinteessä elää myytti joulusta päivänä, jolloin murheille, ristiriidoille tai hankalille tunteille ei ole sijaa, vaan keskeistä on ihmisten välinen hyvä tahto, sopuisa yhdessäolo ja lahjojen

LUE LISÄÄ

Jatkamalla selailua sivustollamme hyväksyt evästeiden käytön tietosuojakäytäntömme mukaisesti.