Eläinavusteinen terapia

Eläinavusteisten terapia- ja kuntoutuspalvelujen hyödystä on paljon näyttöä ja tutkimustietoa lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveyden hoidossa ja kuntoutuksessa. Eläinavusteinen psykologipalvelu ja terapia on tavoitteellista, psyykkisen häiriön poistamiseen tai lievittämiseen tähtäävää ammatillista terveydenhuollon toimintaa. Olennainen hoitava elementti on tavoitteellinen vuorovaikutusprosessi asiakkaan, eläimen ja terapeutin välillä.

Talliympäristö tarjoaa mahdollisuuden käsitellä asioita puhumisen lisäksi tekemisen kautta ja usein luonnossa ja eläimen kanssa toimimisen lomassa on helpompi lähteä puhumaan myös hankalista asioista. Eläin motivoi työskentelemään ja tuo suhteeseen mukanaan iloa ja onnistumisen kokemuksia.

Eläinavusteisessa terapiassa harjoitellaan havainnoimaan omia oletuksia, toimintatapoja, reaktioita ja tunteita suhteessa eläimeen, omaan toimintaan ja terapeuttiin. Terapiassa opetellaan rakentavaa kommunikointia ja suhteessa olemista. Talliympäristössä toimiminen ja eläin vuorovaikutuskumppanina luovat mahdollisuuksia asiakkaan hyvinvointia häiritsevien uskomusten ja tunteiden tunnistamiseen ja työstämiseen. Liikkeen kautta on mahdollista saada työskentelyyn mukaan myös esikielellisiä, kehollisia muistoja sekä niihin liittyviä varhaisia uskomuksia ja tunnetiloja. Eläinavusteisen terapian avulla harjoitellaan rakentavia vuorovaikutus- ja toimintatapoja sekä luodaan mahdollisuuksia uusiin terveisiin tunnesäätely- ja käyttäytymismalleihin.

Eläinavusteinen terapia voi olla osa pidempää terapiaprosessia tai itsenäinen lyhyempi prosessi. Yhden tapaamisen kesto on 1 h–1,5 h. Eläinavusteista terapiaa tarjoaa Riikka Lamminen. Voit varata ajan ottamalla yhteyttä puhelimitse 010 414 00.