Lapset ja nuoret

Lasten ja nuorten Komppi tarjoaa apua lasten ja nuorten psyykkisiin ongelmiin, yksittäisistä tukikäynneistä aina pitkään psykoterapiaan saakka. Lasten ja nuorten Kompissa hoidon sisältö suunnitellaan lapsen tai nuoren yksilöllisten tarpeiden mukaisesti, hyödyntäen moniammatillisen tiimimme (lasten ja nuorten psykiatrit ja -psykologit sekä perheterapeutit) kokemusta ja osaamista. Hoitoon sisällytetään aina ohjausta ja tukea vanhemmille.

Tuki- tai kriisikäynti (lapset ja nuoret)
Mikäli lapsen tai nuoren elämässä on mieltä painavia haasteita tai hän on kokenut jotain järkyttävää, voi hän tulla joko yksittäiselle tai useammalle tuki- tai kriisikäynnille.
Lasten- tai nuorisopsykiatrin arviokäynti
Psykiatrian erikoislääkärin palvelut lapsille ja nuorille. Lasten- tai nuorisopsykiatrin tutkimuksiin sisältyvät psykososiaalisen hoidon tarpeen arviointi, hoitosuositusten laatiminen sekä mahdollisen lääkehoidon suunnittelu ja seuranta.
Psykologin tutkimus (lapset ja nuoret)
Psykologin tutkimuksen avulla voidaan kartoittaa lapsen tai nuoren kehityksellisiä taitoja, kuten tunne-elämää ja kognitiivisia valmiuksia.
Psykoterapia (lapset)
Tarkoitettu alle 13-vuotiaille lapsille. Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä sekä tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä.
Psykoterapia (nuoret)
Tarkoitettu 13–17 vuotiaille nuorille. Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan.
Perheterapia
Pariterapialla vaikutetaan sekä parisuhteen vaikeuksiin että puolisoiden yksilöinä kokemiin ongelmiin. Perheterapialla vaikutetaan perheen vuorovaikutussuhteissa oleviin ongelmiin ja yksilöllisten perheenjäsenten hyvinvointiin.
Vanhempien ohjaus
Vanhempien ohjaus- ja tukikäynneillä voidaan käsitellä laajasti vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä, kuten vanhemman jaksamista tai kasvatuksellisia haasteita tai lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyviä kysymyksiä.
Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia
Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia on kehitetty raskaus- ja pikkulapsiajan aikaisten ongelmien psykoterapeuttiseen hoitamiseen. Fokuksessa on varhainen vanhemmuus sekä vauvan ja vanhemman välinen suhde.
Eläinavusteinen terapia
Eläinavusteinen terapia on tavoitteellista, psyykkisen häiriön poistamiseen tai lievittämiseen tähtäävää ammatillista terveydenhuollon toimintaa.