Muut asiantuntijapalvelut

Komppi tarjoaa laajan kirjon erilaisia terapia- ja muita asiantuntijapalveluita. Hoitokokonaisuuteen voi liittää käyntejä esimerkiksi ravitsemusterapeutilla, seksuaaliterapeutilla tai psykofyysisellä fysioterapeutilla. Työelämään, itsensä johtamiseen ja kehittämiseen tai esimerkiksi suoritukseen valmistautumiseen liittyvissä asioissa voi kääntyä Kompin kokeneiden työnohjaajien, coachien ja urheilupsykologien puoleen.

Urheilupsykologin vastaanotto
Urheilupsykologit auttavat asiakasta kehittymään ja kehittämään omia psyykkisiä taitojaan, esimerkiksi keskittymiskykyä ja tietoisuustaitoa, suoritukseen valmistautumisessa ja suoritustapahtumassa, jotta hän saavuttaisi tavoitteensa. Kompissa urheilupsykologin vastaanottoa tarjoavat kokeneet, sertifioidut urheilupsykologit. 
Tanssi–liiketerapia
Tanssi–liiketerapiasta voivat hyötyä erityisesti kehollisesti reagoivat tai oirehtivat asiakkaat tai he, joiden on vaikea löytää kokemuksilleen sanoja.
Psykofyysinen fysioterapia
Psykofyysisen fysioterapian avulla pyritään vahvistamaan ja tukemaan ihmisen liikkumis- ja toimintakykyä sekä voimavaroja kokonaisvaltaisesti.
Seksuaaliterapia
Seksuaaliterapiassa käsitellään sukupuolisuuteen, sukupuolisuhteisiin ja seksielämään liittyviä ongelmia.
Työterveyspsykologin konsultaatio
Voit hakeutua työterveyspsykologin yksilövastaanotolle muun muassa, kun koet tarvitsevasi apua työn- ja muun elämäntilanteesi jäsentämisessä, kärsit stressi- tai uupumusoireista, univaikeuksista, ahdistuneisuudesta, masennusoireista tai tarvitset kriisitukea. 
Työnohjaus
Työnohjaus on oman työn, työn vaatimusten, toimintatapojen ja oman itsen tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan tuella.
Coaching tai valmennus
Coaching auttaa yksilöä kirkastamaan ja saavuttamaan ammatillisia tai henkilökohtaisia tavoitteitaan.
Kuvataideterapia
Kuvataideterapiassa käytetään luovaan työskentelyyn pohjautuvia kuvataideterapian menetelmiä keskustelun lisäksi.
Sparrit®
Sparrit® ovat viiden käynnin täsmähoitoja, jotka keskittyvät tietyn ongelman ratkaisemiseen tai lievittämiseen tai haasteisiin valmistautumiseen.
Eläinavusteinen terapia
Eläinavusteinen terapia on tavoitteellista, psyykkisen häiriön poistamiseen tai lievittämiseen tähtäävää ammatillista terveydenhuollon toimintaa.