Kuvataideterapia

Kuvataideterapia (16–25-vuotiaille nuorille ja 26–67-vuotiaille aikuisille) Kelan asiakkaille

Kuvataideterapiassa terapeutti ohjaa asiakasta ilmaisemaan itseään kuvataideterapian menetelmillä. Kuvallisen ilmaisun ja puheen lisäksi terapiassa voidaan käyttää asiakkaan tilanteen mukaan myös muita luovia ilmaisumuotoja kuten kirjoittamista.

Yksilöterapia (menetelmänä kuvataideterapia) aikuisille (26–67-vuotiaille) Kelan asiakkaille

Kun yksilöterapian menetelmänä on kuvataideterapia, keskeistä terapiassa on asiakkaan luovan ilmaisun löytäminen ja tukeminen. Terapiassa luova ilmaisu voi olla kuvan tekemisen lisäksi myös muuta ilmaisua kuten kirjoittamista. Kuvan tekeminen ei ole yksilöterapiassa itsetarkoituksellista, vaan menetelmää käytetään asiakkaan kulloisenkin tilanteen mukaan. Terapiassa voi olla myös pelkkään puhumiseen keskittyviä tapaamiskertoja. Keskeistä on kuitenkin asiakkaan luovuuden lisääntymisen kautta tapahtuva syvenevä itseymmärrys, ja sen myötä syntyvä asiakkaan ilmaisuun pohjautuva vuorovaikutus terapeutin kanssa.

Asiakas voi hakea Kelan tukea kuvataideterapiaan ja yksilöterapiaan, jossa käytetään menetelmänä kuvataideterapiaa. Terapiaa tuetaan samoin korvausperiaattein kuin muutakin Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa.