Pari- tai perhepsykoterapia (Kela)

Perheen vuorovaikutussuhteilla ja erityisesti parisuhteella on olennainen vaikutus koko perheen hyvinvointiin. Pari- ja perhepsykoterapian on tutkimuksissa todettu vaikuttavan sekä suhteiden vaikeuksissa että psyykkisissä ja fyysisissä ongelmissa ja sairauksissa. Pari- ja perhepsykoterapialla vaikutetaan perheen vuorovaikutussuhteissa oleviin ongelmiin ja yksilöllisten perheenjäsenten hyvinvointiin.

Pari- ja perhepsykoterapeutit ovat Valviran suojaamia nimikkeitä. Tämä tarkoittaa, että kyseistä nimikettä käyttävällä terapeutilla on vähintään erityistason psykoterapiakoulutus kyseisessä terapiamuodossa (3 v.) ja Kelan kuntoutusoikeus pari- ja/tai perhepsykoterapiassa. Molemmissa terapiamuodoissa on olemassa eri suuntauksia. Kunkin työntekijän oman esittelyn yhteydessä on mainittu hänen suuntauksensa ja se, onko hän pätevä tarjoamaan Kelan tukemaa paripsykoterapiaa, perhepsykoterapiaa vai molempia. Useimpien  ammattihenkilön ammattipätevyys on tarkistettavissa myös Valviran ylläpitämästä sosiaali- ja terveydenhuollon tietopalvelusta (http://www.valvira.fi/valvira/rekisterit/terveydenhuollon_ammattihenkilot/julkiterhikki). (Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterien julkinen tietopalvelu perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuihin lakeihin ja asetuksiin.)

Kompissa kaikki pari- tai perhepsykoterapiaa tarjoavat ovat koulutettuja psykoterapeutteja ja päteviä antamaan Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa pari- tai perhepsykoterapiassa tai molemmissa. Kelan-tukiin kuitenkin tarvitaan lisäksi psykiatrin B-lausunto. Kuntoutushoidon alkamisesta sovitaan arviohaastattelun jälkeen.

Muita palveluita