Perheterapia

Perhe-elämässä tai perheen ulkopuolella voi vastaan tulla vaikeuksia, joilla on vaikutusta koko perheeseen tai sen yksittäiseen jäseneen. Perheterapiassa pyritään löytämään keinoja joilla voidaan helpottaa perheen sisäistä vuorovaikutusta ja siten löytää uusia toimintatapoja, joiden avulla koko perhe tai sen yksittäinen jäsen voi paremmin. Perheterapiaan hakeutumisen syynä voi olla esimerkiksi lapsen syntymä, lasten kasvattaminen, haasteet nuoruusikäisen kanssa, vanhempien väliset suhteet, perheenjäsenen vakava sairastuminen tai kuolema. Perheterapian on tutkimuksissa havaittu auttavan psyykkisissä ja fyysissä ongelmissa ja sairauksissa.

Perheterapiassa voidaan tavata sekä koko perhettä että perheen jäseniä yksin ja erikseen erilaisissa kokoonpanoissa. Joskus tilanne voi ratketa jo muutamalla käynnillä, toisinaan tarvitaan pidempään jatkuvia käyntejä. Perheterapian oheen voidaan liittää tarvittaessa myös jonkun perheenjäsenen oma yksilöpsykoterapia.

Perheterapeutti on Valviran suojaama nimike. Tämä tarkoittaa, että kyseistä nimikettä käyttävällä terapeutilla on vähintään erityistason psykoterapiakoulutus (3 v.), minkä lisäksi perheterapeuteilla on tyypillisesti myös Kelan kuntoutusoikeus perheterapiassa. Perheterapiassa on olemassa eri suuntauksia. Kunkin työntekijän oman esittelyn yhteydessä on mainittu hänen terapiasuuntauksensa.

 • kaikki
 • Espoo
 • Helsinki
 • Hyvinkää
 • Hämeenlinna
 • Jyväskylä
 • Järvenpää
 • Kuopio
 • Oulu
 • Pääkaupunkiseutu
 • Seinäjoki
 • Tampere
 • Turku

Tiina-Leena Palomäki

Pariterapeutti, Perheterapeutti, Psykologi, Psykoterapeutti

Johanna Rauma

Psykoterapeutti

Marja Rask

Psykoterapeutti, Työnohjaaja

Heini Schaper

Pariterapeutti, Perheterapeutti

Hillevi Westman

Psykologi, Psykoterapeutti

Pirkko Salminen

Psykoterapeutti, Työnohjaaja

Kirsi Hiilamo

Pariterapeutti, Psykoterapeutti, Seksuaaliterapeutti

Tea Alarmo

Perheterapeutti, Psykologi, Psykoterapeuttikoulutettava

Riitta Tuomisto

Pariterapeutti, Perheterapeutti, Psykoterapeutti, Taideterapeutti

Titta Huotari

Psykologi, Psykoterapeutti

Tiina Linnove

Pariterapeutti, Perheterapeutti, Psykologi

Eva Pirttikangas

Pariterapeutti, Psykoterapeuttikoulutettava

Eija Mattila

Pariterapeutti, Perheterapeutti, Työnohjaaja

Päivi Korkeala

Pariterapeutti, Perheterapeutti

Salla Tikkanen

Perheterapeutti, Psykoterapeutti, Työnohjaaja

Sari Hietala

Psykoterapeutti, Seksuaaliterapeutti, Työnohjaaja

Karolina Bechinsky

Pariterapeutti, Perheterapeutti, Seksuaaliterapeutti

Sanna Grönroos

Psykologi, Psykoterapeutti

Minna Nyrhinen

Pariterapeutti, Perheterapeutti, Työnohjaaja

Ria Ekholm

Pariterapeutti, Perheterapeutti

Katariina Lilja

Pariterapeutti, Perheterapeutti

Laila Ekström

Perheterapeutti, Psykoterapeutti, Työnohjaaja

Katja Johansson

Perheterapeutti, Psykoterapeutti

Soile Jordan

Perheterapeutti, Psykoterapeutti

Sari Junno

Pariterapeutti, Perheterapeutti

Torsti Niemi

Psykoterapeutti

Erja Kuosa

Pariterapeutti, Perheterapeutti

Nona Avellán

Pariterapeutti, Perheterapeutti

Anu-Kristiina Mehtälä

Psykologi, Psykoterapeuttikoulutettava

Muita palveluita

Pariterapia
Pariterapialla vaikutetaan sekä parisuhteen vaikeuksiin että puolisoiden yksilöinä kokemiin ongelmiin. Perheterapialla vaikutetaan perheen vuorovaikutussuhteissa oleviin ongelmiin ja yksilöllisten perheenjäsenten hyvinvointiin.
Vanhempien ohjaus
Vanhempien ohjaus- ja tukikäynneillä voidaan käsitellä laajasti vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä, kuten vanhemman jaksamista tai kasvatuksellisia haasteita tai lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyviä kysymyksiä.
Tuki- tai kriisikäynti (lapset ja nuoret)
Mikäli lapsen tai nuoren elämässä on mieltä painavia haasteita tai hän on kokenut jotain järkyttävää, voi hän tulla joko yksittäiselle tai useammalle tuki- tai kriisikäynnille.
Lasten- tai nuorisopsykiatrin arviokäynti
Psykiatrian erikoislääkärin palvelut lapsille ja nuorille. Lasten- tai nuorisopsykiatrin tutkimuksiin sisältyvät psykososiaalisen hoidon tarpeen arviointi, hoitosuositusten laatiminen sekä mahdollisen lääkehoidon suunnittelu ja seuranta.
Psykoterapia (lapset)
Tarkoitettu alle 13-vuotiaille lapsille. Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä sekä tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä.
Psykoterapia (nuoret)
Tarkoitettu 13–17 vuotiaille nuorille. Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan.
Psykologin tutkimus (lapset ja nuoret)
Psykologin tutkimuksen avulla voidaan kartoittaa lapsen tai nuoren kehityksellisiä taitoja, kuten tunne-elämää ja kognitiivisia valmiuksia.