Perheterapia

Perheen vuorovaikutussuhteilla ja erityisesti parisuhteella on olennainen vaikutus koko perheen hyvinvointiin. Pari- ja perhepsykoterapian on tutkimuksissa todettu vaikuttavan sekä suhteiden vaikeuksissa että psyykkisissä ja fyysisissä ongelmissa ja sairauksissa. Perheterapialla vaikutetaan perheen vuorovaikutussuhteissa oleviin ongelmiin ja yksilöllisten perheenjäsenten hyvinvointiin.

Perheterapeutti on Valviran suojaama nimike. Tämä tarkoittaa, että kyseistä nimikettä käyttävällä terapeutilla on vähintään erityistason psykoterapiakoulutus (3 v.) ja Kelan kuntoutusoikeus perheterapiassa. Perheterapiassa on olemassa eri suuntauksia. Kunkin työntekijän oman esittelyn yhteydessä on mainittu hänen suuntauksensa.

Perheterapeuteista käytetään myös termiä “perhepsykoterapeutti”, mikä viittaa siihen, että perheterapeuteilla on Valviran nimikesuoja ja Kela-kuntoutusoikeus. Kompissa kaikki perheterapiaa tarjoavat ovatkin koulutettuja psykoterapeutteja ja päteviä antamaan myös Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa perheterapiassa. Kela-kuntoutushoitoon tarvitaan psykiatrin B -lausunto ja hoidosta sovitaan arviointikäyntien jälkeen.

  • kaikki
  • Espoo
  • Helsinki
  • Järvenpää
  • Kuopio
  • Pääkaupunkiseutu
  • Tampere
  • Turku

Muita palveluita