Perheterapia

Perhe-elämässä tai perheen ulkopuolella voi vastaan tulla vaikeuksia, joilla on vaikutusta koko perheeseen tai sen yksittäiseen jäseneen. Perheterapiassa pyritään löytämään keinoja joilla voidaan helpottaa perheen sisäistä vuorovaikutusta ja siten löytää uusia toimintatapoja, joiden avulla koko perhe tai sen yksittäinen jäsen voi paremmin. Perheterapiaan hakeutumisen syynä voi olla esimerkiksi lapsen syntymä, lasten kasvattaminen, haasteet nuoruusikäisen kanssa, vanhempien väliset suhteet, perheenjäsenen vakava sairastuminen tai kuolema. Perheterapian on tutkimuksissa havaittu auttavan psyykkisissä ja fyysissä ongelmissa ja sairauksissa.

Perheterapiassa voidaan tavata sekä koko perhettä että perheen jäseniä yksin ja erikseen erilaisissa kokoonpanoissa. Joskus tilanne voi ratketa jo muutamalla käynnillä, toisinaan tarvitaan pidempään jatkuvia käyntejä. Perheterapian oheen voidaan liittää tarvittaessa myös jonkun perheenjäsenen oma yksilöpsykoterapia.

Perheterapeutti on Valviran suojaama nimike. Tämä tarkoittaa, että kyseistä nimikettä käyttävällä terapeutilla on vähintään erityistason psykoterapiakoulutus (3 v.), minkä lisäksi perheterapeuteilla on tyypillisesti myös Kelan kuntoutusoikeus perheterapiassa. Perheterapiassa on olemassa eri suuntauksia. Kunkin työntekijän oman esittelyn yhteydessä on mainittu hänen terapiasuuntauksensa.

 • kaikki
 • Espoo
 • Helsinki
 • Hämeenlinna
 • Jyväskylä
 • Järvenpää
 • Kuopio
 • Oulu
 • Pääkaupunkiseutu
 • Seinäjoki
 • Tampere
 • Turku

Muita palveluita

Pariterapia
Pariterapialla vaikutetaan sekä parisuhteen vaikeuksiin että puolisoiden yksilöinä kokemiin ongelmiin. Perheterapialla vaikutetaan perheen vuorovaikutussuhteissa oleviin ongelmiin ja yksilöllisten perheenjäsenten hyvinvointiin.
Vanhempien ohjaus
Vanhempien ohjaus- ja tukikäynneillä voidaan käsitellä laajasti vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä, kuten vanhemman jaksamista tai kasvatuksellisia haasteita tai lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyviä kysymyksiä.
Tuki- tai kriisikäynti (lapset ja nuoret)
Mikäli lapsen tai nuoren elämässä on mieltä painavia haasteita tai hän on kokenut jotain järkyttävää, voi hän tulla joko yksittäiselle tai useammalle tuki- tai kriisikäynnille.
Lasten- tai nuorisopsykiatrin arviokäynti
Psykiatrian erikoislääkärin palvelut lapsille ja nuorille. Lasten- tai nuorisopsykiatrin tutkimuksiin sisältyvät psykososiaalisen hoidon tarpeen arviointi, hoitosuositusten laatiminen sekä mahdollisen lääkehoidon suunnittelu ja seuranta.
Psykoterapia (lapset)
Tarkoitettu alle 13-vuotiaille lapsille. Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä sekä tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä.
Psykoterapia (nuoret)
Tarkoitettu 13–17 vuotiaille nuorille. Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan.
Psykologin tutkimus (lapset ja nuoret)
Psykologin tutkimuksen avulla voidaan kartoittaa lapsen tai nuoren kehityksellisiä taitoja, kuten tunne-elämää ja kognitiivisia valmiuksia.