Psykologin tutkimus (lapset ja nuoret)

Komppi tarjoaa psykologin tutkimuksia lapsille ja nuorille. Tutkimusten avulla voidaan arvioida lapsen tai nuoren kehityksellistä tasoa. Tutkimuksissa voidaan kartoittaa sekä tunne-elämän kehitystä ja vuorovaikutustaitoja että kognitiivisia valmiuksia, kuten kielellisiä taitoja tai havainnointi- tai päättelytaitoja.

Yleensä psykologin tutkimuksiin tullaan lääkärin lähetteellä, jolloin tutkimuksesta voi saada Kela-korvauksen. Myös vakuutukset korvaavat lääkärin määräämiä psykologin tutkimuksia, mutta tämä on aina hyvä ensin tarkistaa omasta vakuutusyhtiöstä. Psykologin tutkimus pitää tutkimuksen laajuudesta riippuen sisällään n. 1–3 käyntiä ja lopuksi yhteisen palautekeskustelun. Lasten tutkimuksiin sisältyy useimmiten myös vanhempien haastattelu. Tutkimuksissa käytettävät välineet suunnitellaan yksilöllisesti tutkimustarkoituksen mukaisesti. Tutkiva psykologi kirjoittaa tutkimuksesta lausunnon. Sopimuksen mukaan psykologi voi tarvittaessa osallistua yhteisneuvotteluun päivähoidon, koulun tai hoitavan tahon kanssa.

Voit tiedustella aikoja psykologin tutkimuksiin ammattilaisten profiilisivuilla näkyvien ”Yhteydenottopyyntö”-lomakkeiden kautta.

Muita palveluita

Lasten- tai nuorisopsykiatrin arviokäynti
Psykiatrian erikoislääkärin palvelut lapsille ja nuorille. Lasten- tai nuorisopsykiatrin tutkimuksiin sisältyvät psykososiaalisen hoidon tarpeen arviointi, hoitosuositusten laatiminen sekä mahdollisen lääkehoidon suunnittelu ja seuranta.
Tuki- tai kriisikäynti (lapset ja nuoret)
Mikäli lapsen tai nuoren elämässä on mieltä painavia haasteita tai hän on kokenut jotain järkyttävää, voi hän tulla joko yksittäiselle tai useammalle tuki- tai kriisikäynnille.
Psykoterapia (lapset)
Tarkoitettu alle 13-vuotiaille lapsille. Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä sekä tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä.
Psykoterapia (nuoret)
Tarkoitettu 13–17 vuotiaille nuorille. Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan.
Perheterapia
Pariterapialla vaikutetaan sekä parisuhteen vaikeuksiin että puolisoiden yksilöinä kokemiin ongelmiin. Perheterapialla vaikutetaan perheen vuorovaikutussuhteissa oleviin ongelmiin ja yksilöllisten perheenjäsenten hyvinvointiin.
Vanhempien ohjaus
Vanhempien ohjaus- ja tukikäynneillä voidaan käsitellä laajasti vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä, kuten vanhemman jaksamista tai kasvatuksellisia haasteita tai lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyviä kysymyksiä.