Psykologin tutkimus (lapset ja nuoret)

Komppi tarjoaa psykologin tutkimuksia lapsille ja nuorille. Tutkimusten avulla voidaan arvioida lapsen tai nuoren kehityksellistä tasoa. Tutkimuksissa voidaan kartoittaa sekä tunne-elämän kehitystä ja vuorovaikutustaitoja että kognitiivisia valmiuksia, kuten kielellisiä taitoja tai havainnointi- tai päättelytaitoja.

Yleensä psykologin tutkimuksiin tullaan lääkärin lähetteellä, jolloin tutkimuksesta voi saada Kela-korvauksen. Myös vakuutukset korvaavat lääkärin määräämiä psykologin tutkimuksia, mutta tämä on aina hyvä ensin tarkistaa omasta vakuutusyhtiöstä. Psykologin tutkimus pitää tutkimuksen laajuudesta riippuen sisällään n. 1–3 käyntiä ja lopuksi yhteisen palautekeskustelun. Lasten tutkimuksiin sisältyy useimmiten myös vanhempien haastattelu. Tutkimuksissa käytettävät välineet suunnitellaan yksilöllisesti tutkimustarkoituksen mukaisesti. Tutkiva psykologi kirjoittaa tutkimuksesta lausunnon. Sopimuksen mukaan psykologi voi tarvittaessa osallistua yhteisneuvotteluun päivähoidon, koulun tai hoitavan tahon kanssa.

Ajanvaraus psykologin tutkimuksiin onnistuu Kompin asiakaspalvelun kautta sähköpostiosoitteessa komppi@komppi.net tai puhelimitse numerossa 050 5054494.

Muita palveluita