Tanssi–liiketerapia

Tanssi–liiketerapia (TLT) on liikkeeseen ja keholliseen ilmaisuun perustuva psykoterapian soveltava muoto. Se kuuluu luovien terapioiden ryhmään ja on toiminnallista. Liikettä käytetään keinona vahvistaa sisäisiä voimavaroja ja itseilmaisua, tunnistaa ja käsitellä tunteita sekä tutkia vuorovaikusta.

TLT:sta voivat hyötyä erityisesti kehollisesti reagoivat tai oirehtivat asiakkaat tai he, joiden on vaikea löytää kokemuksilleen sanoja. Ylipäänsä mielen tiedostamattomat prosessit ja sanattomat, vain kehossa tuntuvat kokemukset voivat tulla liikkeen kautta näkyviksi ja siten tietoisen mielen ulottuville.

TLT:n menetelmiä ovat mm. liikeimprovisaatio, kehotietoisuus-, rentoutus-, ja mielikuvaharjoitukset. Liikekokemuksista keskustellaan yhdessä terapeutin kanssa. TLT soveltuu kaikenikäisille, eikä vaadi tanssiosaamista tai erityisiä liikunnallisia ominaisuuksia. Terapian tavoitteet ja kesto suunnitellaan yksilöllisesti.

Voit varata ajan tanssi-liiketerapiaan puhelimitse 010 414 00.

Muita palveluita