Unisparri®

Unisparri on unettomuuden viiden käynnin mittainen lääkkeetön hoitomuoto, joka perustuu kognitiivisen käyttäytymisterapiaan. Kognitiivista käyttäytymisterapiaa tai kognitiivis-behavioraalista terapiaa unettomuuden hoidossa (CBT-I) on tutkittu paljon, ja tutkimukset viittaavat hoidon olevan tehokasta ja sen tulosten olevan pysyviä. Unisparri koostuu käyntien lisäksi erilaisista tehtävistä, joita sparrissa käyvän olisi tarkoitus tehdä käyntien välissä.

Mitä sparrissa tehdään? Entä kenelle sparri on suunnattu?

Usein unettomuus ilmenee esimerkiksi nukahtamiseen liittyvänä jännittämisenä. Unettomuuden lääkkeettömässä hoidossa univaikeuksia hoidetaan esimerkiksi katkaisemalla unettomuuden kannalta haitallisia ajatus- ja käyttäytymismalleja.

Unisparri on suunnattu henkilöille, jotka kärsivät unettomuudesta. Unettomuus voi ilmetä esimerkiksi vaikeutena nukahtaa, liian varhaisena heräämisenä tai unena, joka ei ole palauttavaa. Unettomuus on tavallista myös esimerkiksi masennuksessa ja ahdistuksessa, jolloin unettomuus voi osaltaan voimistaa muita oireilua. Näin ollen unisparri voi tukea muuta mielenterveyden hoitoa.

Hyötyäkseen sparrista ei tarvitse olla diagnosoitua unihäiriötä tai mitään muutakaan diagnoosia – kokemus univaikeuksista riittää, sillä sparrin alussa myös tutkitaan unettomuuden ilmenemistä ja vaikeustasoa.

Toteutus

Unisparrissa kartoitetaan unettomuusongelman luonnetta, saadaan tietoa unettomuudesta, vahvistetaan unta tukevia tapoja, työstetään nukkumiseen liittyviä tunteita ja ajatusmalleja sekä harjoitellaan rentoutumista ja unta helpottavien toiminnallisten keinojen käyttöä. Sparrin lopussa pohditaan, onko jatkotoimenpiteille tarvetta. Sparrikäyntien välissä sparrin käyjälle annetaan välitehtäviä.

Käyntien teemat (1. käynti 90 minuuttia, muut käynnit 45 min)

  1. Unen ja unettomuuden arviointi ja hoidon lähtökohdat. Käynnillä kartoitetaan unettomuuden luonnetta sekä annetaan tietoa unettomuudesta.
  2. Unen huolto ja toiminnalliset menetelmät. Käynnillä keskitytään unta tukeviin tai estäviin tapoihin sekä hyödynnetään kognitiivis-behavioraaliseen terapiaan pohjaavia menetelmiä.
  3. Rentoutuminen ja stressinhallinta. Käynnillä harjoitellaan stressinhallinta- ja rentoutustekniikoita.
  4. Haitallisten ajattelu- ja toimintamallien haastaminen. Käynnillä keskitytään esimerkiksi uneen liittyviin ajatuksiin, jotka voivat vaikeuttaa nukahtamista.
  5. Pysyvästi hyvä uni. Käynnillä pohditaan, mitä on opittu ja mitä taitoja olisi jatkossa tarvetta vahvistaa.

Unisparrin ovat suunnitelleet psykologi ja psykoterapeutti Marianne Källström, psykologi Tero Pulkkinen sekä psykologi–psykoterapeutit Salla Vuoristo-Myllys ja Thea Strandholm.

Tätä sparria vastaavan palvelun löydät Mehiläisen 5 kerran terapiapaketit -sivulta. Voit myös olla yhteydessä Mehiläisen asiakaspalveluun 010 414 00.

Muita palveluita