Urheilupsykologin vastaanotto

Urheilupsykologia on psykologian erityisala, jonka tavoitteena on parantaa urheilijoiden suorituskykyä harjoitus- ja kilpailutilanteissa. Urheilupsykologian näkökulmaa ja menetelmiä sovelletaan kilpaurheilun ohella myös muun tavoitteellisen toiminnan ja onnistumisen valmentamiseen – esimerkiksi harrasteliikunnassa, opinnoissa, työelämässä tai taiteen parissa.

Urheilupsykologit auttavat asiakasta kehittymään ja kehittämään omia psyykkisiä taitojaan, esimerkiksi keskittymiskykyä ja tietoisuustaitoa, suoritukseen valmistautumisessa ja suoritustapahtumassa, jotta hän saavuttaisi tavoitteensa. Usein työstetään myös suoritukseen vaikuttavia aiheita suorituksen ulkopuolisessa elämässä.  Teemoja ovat mm stressin, jännityksen, pelkojen ja haastavien tilanteiden ja tunteiden säätelytaidot sekä ajattelutaitojen parantaminen suorituskyvyn lisäämiseksi. Asiakasta voidaan auttaa myös ongelma- ja kriisitilanteissa.

Kompissa urheilupsykologin vastaanottoa tarjoavat kokeneet, sertifioidut urheilupsykologit. Urheilijoille suunnatut palvelumme ovat varsin monimuotoiset: yksittäisistä konsultaatioista viiden kerran sparreihin ja pidempiin, henkilökohtaisiin psyykkisen valmennuksen yhteistyöprosesseihin. Tarjontaamme kuuluvat myös valmentajien ja urheilutuomareiden työnohjaus, urheilevien lasten ja nuorten vanhempien tuki sekä suorituksessa koettujen hankalien tilanteiden purku.

Urheilupsykologien asiakasryhmät

Urheilupsykologit ottavat vastaan monenlaisia asiakkaita. Tyypillisiä ryhmiä ovat esimerkiksi:

  • kilpaurheilijat
  • valmentajat
  • liikunnan harrastajat
  • urheilevien lasten ja nuorten vanhemmat
  • esiintyvät taiteilijat
  • opiskelijat – loppukokeet, pääsykokeet
  • työelämän toimijat – esiintyminen ja muut suoritustilanteet

Kompin urheilupsykologien vastaanotolle voi siis hakeutua kuka tahansa vaikkapa harjoittelemaan esiintymistilanteissa tarvittavien psyykkisten taitojen käyttöä tai jännittämisen ja stressaavien tilanteiden hallintaa.

Voit varata ajan urheilupsykologille verkkoajanvarauksen kautta tai puhelimitse 010 414 00.

Muita palveluita