Taina Laajasalo

PsT, oikeuspsykologian dosentti.

Taina on erikoistunut oikeuspsykologisiin kysymyksiin. Hänellä on laaja kokemus on opetus- ja koulutustehtävistä.

Taina (PsT, oikeuspsykologian dosentti) on erikoistunut oikeuspsykologisiin kysymyksiin. Tainan osaamisalueita ovat esimerkisi lasten pahoinpitely- ja hyväksikäyttötilanteet ja niissä toimiminen, käytöshäiriöt ja antisosiaalisuus, psykopatia ja tunnekylmyys, huoltoriidat, psykologiatieteen soveltaminen esitutkinnassa, oikeusprosessissa ja haastavissa asiakastilanteissa sekä lausuntojen kirjoittaminen ja asiantuntijatodistaminen oikeudenkäyntejä varten. Tainalla on opetus- ja koulutuskokemusta niin yliopistotasolta kuin alemmilta koulutusasteilta. Ammattialoista Taina on konsultoinut ja kouluttanut sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia sekä julkisella että kolmannella sektorilla, oikeusjärjestelmässä työskenteleviä henkilöitä sekä poliiseja.

Taina tarjoaa Kompin kautta asiantuntijaluentoja, työnohjausta ja konsultaatioita eri ammattialoille, sekä tiimeille että yksittäisille henkilöille.

 

Lisätietoa konsultaatio- ja koulutuspalveluista: komppi@komppi.net