Agneta Ahlfors

Vankka osaaminen avioerotilanteissa ja perheen äkillisissä kriiseissä. Dialogisen psykoterapian viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Helsinki: Kaisaniemi

Asiakasryhmät:

Aikuiset, Lapset, Nuoret

Terapiasuuntaus:
Ratkaisu- tai voimavarakeskeinen
Kela-pätevyys:

perheterapia

Agneta (KK, sosiaaliohjaaja, perheterapeutti ja työnohjaaja) tarjoaa perhekeskeistä keskusteluapua ja terapiaa perhe-elämän kriisivaiheissa. Hänellä on vankka kokemus varhaiskasvatuksesta, lastensuojelusta ja psykiatrian eri kentiltä. Agnetalle on kehittynyt ymmärrystä ja ratkaisuosaamista monitahoisuudessa, joka liittyy avioeroihin ja perheessä tapahtuviin erilaisiin äkillisiin kriiseihin. Hänen erikoisosaaminen liittyy erityisesti lasten ja nuorten ahdinkoon vanhempiensa ristiriitatilanteissa tai nuorten omakohtaisissa ongelmissa. Ongelmien ilmenemismuotoja ovat esimerkiksi koulukiusaaminen, päihteiden käyttö, ahdistuneisuus tai nuoren joutuminen peliriippuvuuden otteisiin.

Agnetan viitekehys on dialoginen, kaikkia kuunnellaan sillä jokainen ääni on yhtä arvokas. Lukkiutuneessa keskusteluyhteydessä hän avaa ongelmatilanteet arvostavasti, saattaen perheen jäsenet ymmärtämän itseään ja toisiaan ja löytämään vankempaa pohjaa tulevaisuuden rakentamiselle.

Agnetalle on tunnusomaista kohdella perheitä arvostuksella ja isolla nöyryydellä. ”Kaikki onnelliset perheet ovat toistensa kaltaisia, jokainen onneton perhe on onneton omalla tavallaan”. Hänen työskentelynsä painotus on kipukohtien taustojen avaamisessa ja ratkaisujen löytämisessä. Jokainen perhe on omalaatuinen ja uniikki.

Hän on Perheterapiayhdistyksen jäsen ja perheterapeuttina Kelan psykoterapian palveluntuottajien rekisterissä.

Agneta erbjuder gärna sina tjänster till er på svenska, vilket är hennes modersmål.

”Livet kan bara begrundas bakåt, men måste levas framåt.”