Aija Takala

Aija on työskennellyt pitkään niin aikuisten, nuorten, lasten kuin perheidenkin parissa. Gestalt-psykoterapian viitekehys, myös mm. kognitiivisia, kehollisia, perheterapeuttisia ja luovia menetelmiä. Kela.
Toimipiste:

Helsinki: Arkadia

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Nuoret, Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Gestalt-terapia
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys yksilöpsykoterapiassa.

Aijan (gestalt-psykoterapeutti, psykologi, FM) työskentelyote on integratiivinen ja asiakaslähtöinen. Aija on työskennellyt pitkään niin aikuisten, nuorten, lasten kuin perheidenkin parissa. Hän toimii myös työnohjaajana muille terveydenhuollon ammattilaisille.

Asiakaslähtöinen psykoterapiaprosessi perustuu vastavuoroiseen yhteistyösuhteeseen, jossa yhdessä pohditaan asiakkaan elämäntilannetta ja sen haasteita sekä tuetaan hyväksyvän itsetuntemuksen lisääntymistä. Tältä pohjalta etsitään uusia mahdollisuuksia elää omannäköistä ja tyydyttävää elämää.

Työskentelyssä käytetään tilanteen mukaan lähestymistapoja ja menetelmiä monesta eri viitekehyksestä gestalt-terapian ohella mm. kognitiiviset, keholliset, perheterapeuttiset ja luovat menetelmät ovat käytettävissä. Lisäksi Aijalla on erityisosaamista neuropsykiatrisista häiriöistä ja varhaisista kiintymyssuhdetraumoista.

Aija on Kelan palveluntuottaja. Hänelle voit varata ajan nuorten (16 v-) ja aikuisten lyhyt- tai pitkäkestoiseen yksilöpsykoterapiaan. Voit varata ajan myös tuki- ja neuvontakäynneille sekä vanhempainohjaukseen.

 

Aijas (gestalt-psykoterapeut, psykolog, FM) arbetssätt är integrativt och klientbaserat. Hon har jobbat länge med vuxna och ungdomar samt barn och deras familjer. Aija arbetar också som handledare till andra yrkesmänniskor som jobbar inom hälsovården.

I en klientbaserad psykoterapiprocess är det fråga om en samarbetsrelation där man i samspel funderar på klientens livssituation och utmaningar. Man stöder självkännedom och självempati för att hitta nya möjligheter att leva ett njutbart liv.

I terapiarbetet kan vi använda olika metoder enligt behovet. Utöver de gestaltterapeutiska arbetssätten kan vi välja t.ex. kognitiva, kroppsorienterade, familjeterapeutiska och kreativa metoder att jobba vidare med. Aija har specialkunnande av att arbeta med neuropsykiatriska störningar och tidiga anknytningstrauma.

Aija är FPAs serviceproducent. Du kan boka tid hos henne för korttids eller längre individuella psykoterapier. Aija jobbar med ungdomar (16 år-) och vuxna och du kan även boka tid för stödsamtal och föräldrahandledning.