Aino Juusola

Erityisosaamista trauma- ja kriisiterapiassa sekä laaja kokemus ahdistuneisuuden, masennuksen, jännittämisen ja uupumuksen hoidossa.
Toimipiste:

Helsinki: Arkadia

Ammattinimike:
Psykologi
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
KognitiivinenIntegratiivinen
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Terapeuttina olen lämminhenkinen, ammattitaitoinen ja luotettava. Kannustan asiakasta etsimään omia voimavarojaan ja tuen oman itsensä tutkimiseen. Olen kognitiivis-integratiivisessa psykoterapiakoulutuksessa (valmistun 2021).

Ainolla (PsM) on erityisosaamista trauma- ja kriisiterapiassa (traumafokusoitu kognitiivis-behavioraalinen terapia). Ainolla on myös kokemusta laajasti ahdistuneisuuden, masennuksen, jännittämisen ja uupumuksen hoidossa. Aino tarjoa myös miellään tukea eri elämänvaiheiden herättämissä kysymyksissä ja pohdinnoissa. Ainon työote on asiakaslähtöinen, voimavara- ja ratkaisukeskeinen. Ainon työskentelykielet ovat suomi ja englanti. Aino ei ole Kelan psykoterapian palveluntuottajien rekisterissä.