Aino Juusola

Erityisosaamista trauma- ja kriisiterapiassa sekä laaja kokemus ahdistuneisuuden, masennuksen, jännittämisen ja uupumuksen hoidossa.
Toimipiste:

Helsinki: Arkadia

Ammattinimike:
Psykologi , Työterveyspsykologi , Psykoterapeuttikoulutettava
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
KognitiivinenIntegratiivinenTrauma- tai kriisiterapia
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Terapeuttina Aino on lämminhenkinen, ammattitaitoinen ja luotettava. Hän kannustaa asiakasta etsimään omia voimavarojaan ja tukee oman itsen tutkimiseen. Hänen työskentelyotteensa on kognitiivinen käyttäen työskentelyssä myös mm. skeematerapiaa, hyväksymis- ja omistautumisterapiaa (HOT) ja tietoisen läsnäolon harjoitteita. Aino on kognitiivis-integratiivisessa psykoterapiakoulutuksessa (valmistuu 2021).

Ainolla (PsM) on erityisosaamista trauma- ja kriisiterapiassa (traumafokusoitu kognitiivis-behavioraalinen terapia). Hänellä on myös kokemusta laajasti ahdistuneisuuden, masennuksen, jännittämisen ja uupumuksen hoidossa. Aino tarjoa myös miellään tukea eri elämänvaiheiden herättämissä kysymyksissä ja pohdinnoissa. Ainon työote on asiakaslähtöinen, voimavara- ja ratkaisukeskeinen. Ainolla on myös työterveyspsykologin pätevyys. Aino ei löydy vielä Kelan psykoterapian palveluntuottajien rekisterissä.

Oikeuspsykologisista palveluista voit olla Ainoon yhteydessä sähköpostitse Kompin asiakaspalvelun kautta (komppi@komppi.net).