Anna Lappeteläinen

Pitkä kokemus nuorisopsykiatrisesta työstä sekä perheneuvolatyöstä. Työssään Anna käyttää kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehystä, erityisesti hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiä.
Toimipiste:

Tampere: Kauppakatu

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeuttikoulutettava
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT)
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Anna on laillistettu psykologi ja sekä tuleva kognitiivisen käyttäytymisterapiasuuntauksen psykoterapeutti, valmistuminen 10/2020. Kelapätevyys arviolta 11/2020 alkaen. Annalle voit jo varata aikaa kelaterapioiden tutustumiskäynneille. Annalla on pitkä kokemus nuorisopsykiatrisesta työstä sekä perheneuvolatyöstä.

Annan työskentelyote on aktiivinen, läsnäoleva ja asiakkaan omiin tavoitteisiin keskittyvä. Tärkeätä terapiatyössä on turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin rakentaminen, kannustavuus, empaattisuus, arvostus ja asiantuntijuus. Terapeuttina Anna on helposti lähestyttävä.

Työssään Anna käyttää kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehystä, erityisesti hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiä (HOT). Tärkeimpiä arvoja työssäni ovat asiakkaan inhimillisen kokemuksen kunnioittaminen, kuuleminen ja ymmärtäminen sekä asiakkaan auttaminen tutkittujen psykoterapiamenetelmien avulla. Terapiassa kanssani voit oppia ymmärtämään omia tunteita, ajatuksia, kehotuntemuksia ja käyttäytymistä paremmin sekä suhtautumaan niihin joustavammin ja myötätuntoisemmin. Kannustan sinua löytämään, kokeilemaan ja oppimaan käyttäytymismalleja ja taitoja, jotka vahvistavat työ- ja toimintakykyäsi sekä lisäävät omien arvojesi mukaista elämää ja hyvinvointia. Terapia tarjoaa sinulle mahdollisuuden kokea itsesi sellaiseksi kuin haluat olla suhteessa itseesi, muihin ja elämään. Haastan sinua olemaan entistä tietoisempi, läsnä olevampi, avoimempi, haavoittuvampi ja rakastavampi.

Erityisosaamistani ovat tietoisuustaitoihin pohjautuvat hyväksymis-omistautumisterapian, funktionaalis-analyyttisen terapian ja myötätuntokeskeisen terapian menetelmät. Myös toiminnallisia menetelmiä kuten altistusharjoituksia käytetään tarpeen mukaan