Anna Ranta

Annan työtapa on asiakaslähtöinen ja eri tekniikoita yhdistelevä (erit. voimavarakeskeisyys, kognitiivinen ote, tietoisuustaidot). Ratkaisukeskeisen ja kognitiivisen psykoterapian viitekehykset. Kela.
Toimipiste:

Helsinki: Kaisaniemi

Pääkaupunkiseutu: Aviapolis Heltti

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeutti , Työterveyspsykologi
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Ratkaisu- tai voimavarakeskeinenKognitiivinen
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Anna (psykologi PsM, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työterveyspsykologi, kognitiivisen lyhytterapian koulutuksessa) ottaa vastaan yksilöasiakkaita sekä lyhyisiin että pitkiin psykoterapioihin. Ajan voi myös varata yksittäisille tai muutamille kriisi-, tuki- tai neuvontakäynneille.

Annan työtavassa yhdistyy lämpimän ja hyväksyvän asiakkaan kohtaamisen lisäksi erityisesti voimavarakeskeisyys, kognitiiviset menetelmät sekä tietoisuustaitojen hyödyntäminen. Annalla on kokemusta mm. masennuksen, ahdistuneisuuden, stressin ja uupumuksen sekä monien muiden mielenterveyden haasteiden ja elämänkriisien kanssa painivien asiakkaiden hoidosta. Anna on aiemmin työskennellyt mm. työterveyspsykologina, opiskelija- ja oppilashuollon monipuolisissa tehtävissä ja opetustyössä.