Anna Ranta

Annan työtapa on asiakaslähtöinen ja integratiivinen (mm. kognitiivinen psykologia, tietoisuustaidot). Aiempaa kokemusta mm. opiskeluhuollosta. Ratkaisukeskeinen ja interpersoonallinen psykoterapia. Kela.
Toimipiste:

Helsinki: Kaisaniemi

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Interpersoonallinen psykoterapia (IPT)Ratkaisu- tai voimavarakeskeinen
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Anna (ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, PsM) ottaa vastaan yksilöterapia-asiakkaita (lyhyet ja pitkät terapiat). Ajan voi myös varata kriisi-, tuki- tai neuvontakäynneille. Annan työtapa on integratiivinen ja asiakaslähtöinen, ja työskentelyssä hyödynnetään etenkin voimavarakeskeisyyttä, kognitiivista orientaatiota sekä tietoisuustaitoja. Lyhytpsykoterapiassa voidaan hyödyntää myös interpersoonallisen psykoterapian viitekehystä. Annalla on aiempaa kokemusta opiskelu- ja oppilashuollon monipuolisista tehtävistä ja lisäksi erikoissairaanhoidosta sekä opetustyöstä.