Anna Valjakka

Pitkä kokemus erikoissairaanhoidon psykologin työstä. Erityisenä osaamisalueena pitkäkestoista kipua kokevien psykoterapeuttinen auttaminen. Kognitiivisen psykoterapian viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Kuopio: Käsityökatu

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Anna on kognitiivinen psykoterapeutti ja terveyspsykologian erikoispsykologi. Annalle voit varata ajan tukikäynnille, lyhyt- tai pitkäkestoiseen yksilöpsykoterapiaan sekä kivunhallinnan sparriin. Annalla on pitkä kokemus erikoissairaanhoidon psykologin työstä. Erityisenä osaamisalueena Annalla on pitkäkestoista kipua kokevien henkilöiden psykoterapeuttinen auttaminen.

Kognitiivisessa psykoterapiassa työskentelyn tavoitteet ja työskentelymenetelmät sovitaan yksilöllisesti henkilön tarpeiden ja tilanteen pohjalta. Työskentelyn perustana on terapeuttinen yhteistyösuhde. Annalle tärkeitä lähestymistapoja ja arvoja työssään ovat asiakkaan ja hänen ainutlaatuisen tilanteensa kohtaaminen, skeema- ja moodiajattelun hyödyntäminen sekä myötätuntokeskeinen työskentelyote.