Anne Hyvén

Annella on vahva osaaminen ahdistuksen, työuupumuksen, unettomuuden ja masennuksen sekä paniikkihäiriöiden hoitamisesta. Kognitiivinen sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeinen viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Helsinki: Kaisaniemi

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeutti , Työnohjaaja
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Ratkaisu- tai voimavarakeskeinenKognitiivinen
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys yksilöterapiaan

Anne on psykologi, psykoterapeutti (Kela), työterveyspsykologi ja työnohjaaja (STOry sertif).

Hänen työskentelytapansa on aktiivinen, tavoitteellinen ja kuunteleva sekä asiakkaan näkemyksiä kunnioittava. Keskustelun lisäksi hän soveltaa toiminnallisia menetelmiä kuten mielikuva- rentoutus- ja hengitysharjoitteita sekä ns. ”kotiharjoituksia”, asiakkaan omien toiveiden mukaisessa suhteessa.

Annella on vahva osaaminen ahdistuksen, työuupumuksen, unettomuuden ja masennuksen sekä paniikkihäiriöiden hoitamisesta. Lisäksi hänellä on pitkä kokemus akuuttien kriisien ja elämänmuutosten käsittelystä.

Tällä hetkellä Anne tekee vain lyhytpsykoterapiaa (10-20 kert.) ja muutaman kerran kriisikonsultaatioita. Työterveyspsykologin konsultaatiot työterveyslääkärin lähetteellä.

Annen käynnit 50 minuutin mittaisia.

Anne on Valviran hyväksymä psykologi ja psykoterapeutti.