Anne Hyvén

Anne on erikoistunut mm. stressin, ahdistuksen ja unettomuuden hoitoon. Työote on aktiivinen ja asiakasta kunnioittava. Ratkaisukeskeisen ja interpersoonallisen psykoterapian viitekehykset. Kela.

Anne on ratkaisu-ja voimavarakeskeinen psykoterapeutti ja työpsykologi (PsM), työnohjaaja (STOry sertif). Psykologina olen erikoistunut (työ)stressin, unettomuuden, masennuksen, ahdistuksen ja paniikkihäiriöiden hoitoon. Teen myös konfliktinselvittelyjä (sovittelu) sekä akuuttien kriisien tukityötä. Voit varata minulle ajan neuvonta- tai tukikäynnille, lyhytkestoiseen (10-20 kert.) tai pidempään psykoterapiaan. Psykoterapian tausta-ajatteluna on ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneisuus, myönteinen ajattelu sekä kognitiivinen psykologia. Työskentelylleni on tunnusomaista aktiivisuus ja asiakkaan kunnioittaminen. Keskustelun lisäksi sovellan toiminnallisia menetelmiä kuten mielikuva- rentoutus- ja hengitysharjoitteita sekä ns. ”kotiharjoituksia”, asiakkaan omien toiveiden mukaisessa suhteessa. Työskentelykielenä on psykoterapiassa suomi, konsultaatioita teen myös ruotsiksi.