Anne Joanna Tamper

Kokemusta erityisesti ahdistuneisuushäiriöiden ja masennuksen hoidosta sekä seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden monimuotoisuudesta. Kognitiivinen viitekehys. Ainoastaan etävastaanotot. KELA-pätevyys.
Toimipiste:

Lappeenranta: Kauppakatu, Lappeenranta

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys yksilöpsykoterapiaan

Anne Joanna on koulutukseltaan kognitiivinen psykoterapeutti, psykologian ja yhteiskuntatieteiden maisteri. Anne Joannalle voi varata ajan aikuisten (yli 18v) pitkäkestoista kuntoutuspsykoterapiaa tai yksilöterapiaa varten, tuki- tai kriisikäynnille tai psykologin ohjaus- tai neuvontakäynnille.

Anne Joanna näkee psykoterapian prosessina, jonka pohjana on aito kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisen kokemus. Turvallinen ja tutkiva yhteistyö yhdessä psykoterapeutin kanssa on yksi tärkeimpiä kognitiivisen psykoterapian perusperiaatteita. Anne Joannan työote on empaattisen kannustava ja voimavarasuuntautunut.

Anne Joannalla on pitkä työkokemus psykologina erityisesti nuorten aikuisten ja aikuisten kanssa. Lisäksi hän on työskennellyt lasten ja lapsiperheiden kanssa erikoissairaanhoidossa ja neuvolatyössä.

Anne Joanna on KELAn palveluntuottajarekisterissä.

Huom. ainoastaan etävastaanotto mahdollinen.