Armi Haapaniemi-Takala

Yli 15 vuoden työkokemus psykofyysisestä fysioterapiasta. Erikoistunut myös hengitysterapiaan. Armin työmenetelminä ovat mm. kehotietoisuus, kehotuntemus, hengitysharjoitteet ja rentoutusmenetelmät.
Toimipiste:

Espoo: Niittykumpu

Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kela-pätevyys:

Armi on koulutukseltaan fysioterapeutti ja työnohjaaja, joka on erikoistunut psykofyysiseen fysioterapiaan sekä hengitysterapiaan. Hänellä on psykofyysisestä fysioterapiasta yli 15 vuoden työkokemus.

Armin kokemuksen mukaan psykofyysisen fysioterapian harjoitteista ovat hyötyneet ihmiset, joilla on masennuksen, ahdistuksen, uupumuksen ja stressin, trauman tai pitkittyneen kivun aiheuttamia erilaisia kehollisia oireita. Hengitysterapiassa tutkaillaan rytmiä, laajuutta tilaan sekä hengityksen vuorovaikutusta kehon ja mielen kanssa: siinä pysähdytään olemisen, havaitsemisen ja tiedostamisen maailmaan. Näillä pyritään saamaan helpotusta ja apua toiminnallisiin tai epätasapainoisiin hengityshäiriöihin.

Armin työmenetelminä ovat kehotietoisuus, kehotuntemus ja kehon rajoja vahvistamaan tai tiedostamaan auttavat harjoitteet, terapeuttiset liikeharjoitteet, hengitysharjoitteet ja rentoutusmenetelmät.

Armin työnohjaustyö keskittyy potilastyönohjaukseen.

Lisäkoulutukset: psykofyysinen hengitysterapia, kivun asiantuntijakoulutus, kehotietoisuuskoulutukset (kehollisuus ja tietoisuustaidot, bbat1),  sovellettu rentoutus.