Auvo Karhumaa

Olen ollut koko elämäni kiinnostunut tarinoista, niin pienistä kuin suuristakin. Integratiivisen psykoterapian viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Hämeenlinna: Linnankatu, Hämeenlinna

Ammattinimike:
Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Nuoret

Terapiasuuntaus:
Integratiivinen
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys yksilöterapiaan

Olen integratiivinen ylemmän erityistason psykoterapeutti ja kognitiivis-integratiivinen lyhytpsykoterapeutti Hämeenlinnasta. Olen ollut koko elämäni kiinnostunut tarinoista, niin pienistä kuin suuristakin. Terapeuttisessa yhteistyössäkin uskon tärkeäksi Sinun henkilökohtaisen tarinasi kuulemisen.

Uskon jokaisen ihmisen arvokkaaseen kohteluun ja sisäsyntyiseen ihmisarvoon. Minulle on tärkeätä, että tavoitteet, joita asetamme puhuttelevat ja ovat tärkeitä Sinulle henkilökohtaisella tasolla. Uskon, että ihmisinä tarvitsemme sekä kasvamista tukevia rajoja ja hyväksyntää, että kasvua lisäävää haastetta ja eteenpäin suuntautumista. Yhteisesti tutkimalla ainutlaatuista elämäntarinaasi ja sille annettuja merkityksiä uskon, että on mahdollista kirjoittaa siihen myös Sinulle merkityksellisiä uusia lukuja.

Terapeuttinen työskentelytapani perustuu yhteiseen mielen tapahtumien tutkimiseen sekä avoimeen ja aktiiviseen keskusteluun. Sovimme yhdessä Sinulle tärkeistä tavoitteista ja lähdemme etenemään niitä kohti hyvällä mutta sopivalla tahdilla. Minulle voit antaa aina avoimesti palautetta ja koenkin tärkeäksi, että olemme mahdollisimman paljon samalla aaltopituudella tavoitteistasi ja tilanteestasi.

Tervetuloa vastaanotolle!