Bianca Gräsbeck

Kokemusta erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveyshoidon parissa. Kognitiivisen psykoterapian viitekehys.
Toimipiste:

Espoo: Niittykumpu

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Nuoret

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys kognitiiviseen yksilöpsykoterapiaan

Bianca on psykologi ja kognitiivisen psykoterapian psykoterapeutti. Biancalla on työkokemusta pääasiallisesti nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveyshoidon parissa. Biancalle voit varata ajan, jos kärsit esimerkiksi ahdistuneisuudesta, pakko-oireista tai syömiseen ja kehonkuvaan liittyvistä ongelmista. Vastaanotolla mietitään yhdessä, millaisesta tuesta hyötyisit parhaiten. Huom. Kelan tukemaa psykoterapiaa vain yli 16-vuotiaille asiakkaille.

Bianca är en psykolog och kognitiv psykoterapeut (KBT). Bianca har flera års erfarenhet av psykiatrisk vård av unga och unga vuxna. Om du lider av t.ex. ångest, OCD eller problem relaterade till ätande och kroppsbild, kan du boka en tid till Bianca och tillsammans fundera på hurdant stöd du behöver.

Bianca is a psychologist and a psychotherapist (cognitive therapy). Bianca has many years of work experience in mental health care, working mainly with adolescents and young adults. If you suffer from, for example, anxiety, OCD, an eating disorder or body image concerns, you can book an appointment with Bianca and an assessment of what kind of support would be beneficial to you is made together.