Carita Gullans

Caritan työtapa perustuu voimavarakeskeisiin perheterapeupeuttisiin menetelmiin, joissa reflektio ja dialogisuus ovat tärkeitä komponenttejä.

Carita on perhe- ja pariterapian psykoterapeutti (2017), psykiatrian erikoissairaanhoitaja (2014), yooga- ja
meditaatio-ohjaaja (2019) sekä dialektisen käyttäytymisterapian (DKT) terapeutti (2018). Lisäksi hän on kliininen hypnoosi-terapeutti vaikeasti traumatisoituneille potilaille, joilla voi olla dissosiatiivinen häiriö.
(2019).

Caritalla on kokemusta psykiatrisen osaston hoidosta (2011-16), ja hän on myös toiminut aikuispsykiatrian
avohoidossa perhe- ja pariterapeuttina.(2016-18). Carita on toiminut myös perheneuvojana Folkhälsanin yhdistyksessä.

Caritan työtapa perustuu voimavarakeskeisiin perheterapeupeuttisiin menetelmiin, joissa reflektio ja dialogisuus ovat tärkeitä komponenttejä. Hän osaa yhdistellä menetelmiä tarvittaessa. Persoonana hän on lämmin ja myötätuntoinen, luotettava ja avoin.

Carita tarjoaa apua muun muassa:
– pari- ja perhekriiseihin ja parisuhdeongelmiin (Kela)
– nuorten ja lasten ongelmiin (esimerkiksi masennus, syömishäiriö ja itsetuhoisuus)

Hän voi antaa vanhemmille tukiohjausta, ja hänellä on Kelan pätevyys antaa perheterapiaa nuorille (16-
25v.) ja vanhemmille tukikäyntejä perheterapian muodossa.