Darja Laatsit

Pitkä työkokemus mielenterveys- ja päihdetyöstä sekä avo- että erikoissairaanhoidon puolelta. Kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Helsinki: Mannerheimintie

Ammattinimike:
Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT)
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Darja on kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti. Hänellä on pitkä työkokemus mielenterveys- ja päihdetyöstä sekä avo- että erikoissairaanhoidon puolelta.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT) pohjautuu funktionaaliseen käyttäytymisanalyysiin, jota Darja käyttää aktiivisesti psykoterapiassa. KKT koostuu laajasta menetelmävalikoimasta ja ne kaikki ovat tieteellisesti tutkittuja.

Darjalle voit varata ajan neuvontaan, lyhyeen tai pitkään yksilöpsykoterapiaan ahdistuneisuus-, pelko- ja masennusongelmissa, syömis- ja unihäiriöissä, itseluottamuspulmissa, väärinkäyttöongelmissa, erityyppisissä stressiongelmissa ja lapsuuteen liittyvissä häiriöissä.

Terapian keskiössä on asiakas, hänen kohtaamisensa, kuuntelemisensa ja empaattinen kannustamisensa.