Diana Cavonius-Rintahaka

Dianan menetelmät perustuvat dialogiin, ohjaukseen ja neuvontaan sekä kognitiiviseen psykoterapiaan. Erityisosaamista eri ikäisten neuropsykiatriasta. Interpersoonallisen psykoterapian viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Niittykumpu

Asiakasryhmät:

Aikuiset, Lapset, Nuoret

Terapiasuuntaus:
Interpersoonallinen psykoterapia (IPT)
Kela-pätevyys:

perheterapia, paripsykoterapia

Diana on lapsiin erikoistunut sairaanhoitaja, psykoterapeutti, vaativan erityistason (VET) perheterapeutti ja paripsykoterapeutti. Lisäksi hän on terveydenhuollon opettaja (terveystieteiden maisteri) ja terveydenhuollon ammattilaisten työnohjaaja. Dianalla on erityisosaamista eri ikäisten neuropsykiatriasta ja hänelle voi varata ajan psykoterapian tai työnohjauksen lisäksi mm. tukikäynneille liittyen neuropsykiatrisiin haasteisiin ja kysymyksiin (esim. toiminnanohjauksen pulmiin), arjenhallinnan ohjaukseen sekä neuropsykiatriseen valmennukseen.

Vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä voi myös käsitellä erillisinä ohjaus- tai tukikäynteinä. Neuropsykiatrian lisäksi Dianalla on pitkä työkokemus sekä yksityissektorilta että mm. erikoissairaanhoidon lastenneurologiasta ja lastenpsykiatriasta. Dianan tarjoaman psykoterapian ja neuropsykiatrisen ohjauksen menetelmät perustuvat dialogiin, psykoedukaatioon (ohjaus ja neuvonta), sekä kognitiivisiin psykoterapiamenetelmiin. Perhe on systeemi, joten perheenjäsenten välisiä suhteita Diana usein käsittelee systeemiseen viitekehitykseen nojaten. Työskentely voi olla yksilö- (lapsi ja/tai aikuinen), pari-, perhe- tai ryhmämuotoista (esim. ohjaukselliset ja vertaistukea antavat vanhempainryhmät). Diana on kehittänyt Suomessa, erityisesti vaikeahoitoisten neuropsykiatrisista oireista kärsivien perheille suunnatun Dialogisen perheohjauksen. Lisäksi Diana kouluttaa ammattihenkilöitä toteuttamaan osana omaa työtänsä Dialogista perheohjausta®. Hän tekee aiheesta väitöskirjaa. Dialoginen perheohjaus® on kuuden tapaamisen pituinen perheohjauskokonaisuus, joka tarjoaa tietoa ja käytännön ohjausta arjen haasteisiin perheille, joiden lapsella on neuropsykiatrinen diagnoosi, häiriö tai oireita kuten esim. ADHD ja/tai autismin kirjo ja/tai nykimishäiriö. Dialoginen perheohjaus soveltuu myös perheille, jonka jäsenellä on pitkäaikainen somaattinen sairaus esim. kehitysviive, epilepsia, CP-vamma, diabetes tai astma. Näihin kaikkiin liittyy lukuisia sekä potilasta itseään että muita perheenjäseniä kuormittavia tekijöitä, joiden käsittely on tuloksellista.