Eeva-Eerika Helminen

Kokemusta erityisesti masennus- ja ahdistushäiriöistä, kivun ja siihen liittyvien psykologisten tekijöiden hoidosta sekä lapsettomuuteen liittyvistä teemoista. Kognitiivisen psykoterapian viitekehys.
Toimipiste:

Helsinki: Töölö

Ammattinimike:
Psykoterapeuttikoulutettava
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Eeva-Eerikalle (yleislääketieteen erikoislääkäri, psykiatriaan erikoistuva lääkäri, LT, kognitiivisen psykoterapian koulutuksessa v. 2016–2019) voit varata ajan yksilöterapian koulutusasiakkaaksi tutustumiskäynnille, jos kärsit esimerkiksi masennus- tai ahdistuneisuusoireista tai itsetunto-ongelmista. Yksilöterapia voi toteutua lyhytterapiana tai pidempänä koulutusterapiana. Yksiöterapiassa käytetään joustavasti erilaisia kognitiivisen psykoterapian tekniikoita. Eeva-Eerikalla on kokemusta kivun ja siihen liittyvien psykologisten tekijöiden hoidosta, ruumiillisten sairauksien vaikutuksista psyykkiseen hyvinvointiin, pakko-oireisen häiriön hoidosta sekä lapsettomuuteen liittyvistä teemoista. Eeva-Eerika ei ole vielä Kelan psykoterapeuttien palveluntuottajarekisterissä.

Eeva-Eerikan työskentelykielet ovat suomi ja englanti. Vastaanottokäynnin (psykoterapeuttikoulutettavan antama hoito, 45 min) hinta on 80 €.

I’m a cognitive psychotherapist in training and graduating in 2019. I’m a GP and currently also specializing in adult psychiatry. I’m offering weekly psychotherapy appointments for patients as a part of my training.