Eeva-Liisa Salmi

Eeva-Liisalla on vankka kokemus mm. niin neuropsykologisten ongelmien kuin aggressiivisen käyttäytymisenkin kanssa työskentelystä. Integratiivisen ja kognitiivisen psykoterapian viitekehykset. Kela.
Toimipiste:

Helsinki: Mannerheimintie

Ammattinimike:
Perheterapeutti , Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Nuoret, Lapset

Terapiasuuntaus:
IntegratiivinenKognitiivinen
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Eeva-Liisalle (integratiivinen psykoterapeutti, VTT (kehityspsykologia), ART-valmentaja ja KM) voit varata ajan lyhyt- tai pitkäkestoiseen yksilöpsykoterapiaan, perheterapiaan tai vanhempainohjaukseen. Psykoterapia pohjautuu integratiiviseen työotteeseen, jossa hyödynnetään kognitiivisen, kognitiivis-behavioraalisen (KBT) psykoterapian keinoja sekä ratkaisukeskeisen viitekehyksen menetelmiä. Eeva-Liisa voi käyttää osana terapiaa myös kotitehtäviä, toiminnallisia menetelmiä sekä mindfulness-harjoituksia. Eeva-Liisalla on vankka kokemus työskentelystä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa, joilla on neuropsykologisia diagnooseja. Certifioituna ART-valmentajana hän on myös erikoistunut aggressiiviseen käyttäytymiseen ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen.