Eija Kilpeläinen

Pitkä työkokemus erikoissairaanhoidosta nuorten ja aikuisten kanssa. Seksuaalineuvojan, ratkaisukeskeisen lyhytterapian sekä interpersoonallisen psykoterapian lisäkoulutukset. Integratiivinen viitekehys.
Toimipiste:

Jyväskylä: Yliopistonkatu

Kuopio: Käsityökatu

Ammattinimike:
Psykoterapeuttikoulutettava
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Nuoret

Terapiasuuntaus:
IntegratiivinenInterpersoonallinen psykoterapia (IPT)
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Pitkä kokemus nuorten ja aikuisten mieliala- ja ahdistusoireiden sekä erilaisten elämänhallinnan, ihmissuhteiden ja elämäntilannemuutosten parissa.

Eijalle (Integratiivisessa yksilöpsykoterapeuttikoulutuksessa 2019–2022) voit varata ajan koulutusasiakkaaksi lyhyeen sekä pitkäkestoiseen terapiaan, tuki- tai kriisikäynnille tai ohjaus- tai neuvontakäynnille.

Eijalla on kokemusta työskentelystä nuorten ja aikuisten parissa psykiatrian poliklinikalla yli 12 vuodelta toteuttaen siellä eri mittaisia terapeuttisia hoitoja. Tavallisia syitä varata aika Eija vastaanotolle ovat esimerkiksi mieliala- ja ahdistusoireet, elämänhallinnan ja ihmissuhteiden alueella ilmenevät ongelmat sekä elämän muutos- ja kriisitilanteet. Eijalla on täydennyskoulutuksena mm. seksuaalineuvojan-, ratkaisukeskeisen lyhytterapian sekä interpersoonallisen psykoterapian lisäkoulutukset.

Eija pitää tärkeänä toimivan yhteistyön rakentamista asiakkaan kanssa sekä hänellä on lämmin ja myötätuntoinen työskentelyote. Työskentelyn viitekehys on integratiivinen.