Eija Mattila

Eijalla on erityisosaamista perhetyöstä mielen kuntoutujien parissa, ja hän on kehittänyt asiakastyöhön vuorokuunteluohjauksen mallin. Integratiivisen psykoterapian viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Järvenpää: Postikatu

Ammattinimike:
Perheterapeutti , Pariterapeutti , Työnohjaaja
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Integratiivinen
Kela-pätevyys:

perheterapia, paripsykoterapia

Eija on vaativan erityistason (VET) perhepsykoterapeutti ja pariterapeutti, kasvatustieteen tohtori, sairaanhoidon opettaja ja psykiatrinen erikoissairaanhoitaja. Lisäksi hän on kasvatus- ja opetusalan työnohjaaja. Hän on ohjannut paljon myös sosiaali- ja terveydenhuollon sekä työvoimahallinnon henkilöstöä.

Eija on myös kouluttaja aiheinaan Mielenterveyden ensiapu® (MTEA®1, MTEA®2, Nuoren mielen ensiapu NMEA®) ja mielen hyvinvoinnin ylläpitäminen.

Eijalla on erityisosaamista perhetyöstä (psykoedukaatio) mielen kuntoutujien parissa. Hänelle voi varata ajan perhepsykoterapian ja pariterapian lisäksi myös perhekäynneille liittyen esimerkiksi läheisen mielenterveyden pulmiin, perhesuhteiden ylläpitämiseen ja vahvistamiseen tai arjenhallinnan ohjaukseen.

Perhepsykoterapian ja pariterapian viitekehyksenä on integratiivinen (asiakkaan tilannetta kuunteleva, terapiasuuntauksia tarpeenmukaisesti yhdistävä) ja systeeminen psykoterapia sekä trauma- ja kriisityö. Eija on kehittänyt asiakastyöhön väitöskirjansa pohjalta vuorokuunteluohjauksen mallin. Kuulluksi tuleminen on mielenterveyden ylläpitämisen ja toimivan vuorovaikutuksen kannalta ensisijaista.