Eila-Kaarina Immonen

Yhteistyö on ykkönen. Käytettävät menetelmät valitaan yksilöllisesti asiakkaan tavoitteita vastaaviksi. Kognitiivis-analyyttisen ja perheterapian viitekehykset. Kela.
Toimipiste:

Espoo: Niittykumpu

Ammattinimike:
Psykoterapeutti , Perheterapeutti , Pariterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Nuoret

Terapiasuuntaus:
Kognitiivis-analyyttinen (KAT)IntegratiivinenEMDR-terapia
Kela-pätevyys:

yksilöt, nuoret, perheet

Eila-Kaarinalle (kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti, TM) voit varata ajan tarpeen mukaan muutaman kerran konsultaatiosta pitkään psykoterapiaan.

Yhteistyö on ykkönen. Eila-Kaarinan vastaanotolla asiakas (yksilö, pari tai perhe) ja terapeutti pyrkivät yhdessä havainnoimaan solmukohtia, ja sitä, mikä tilanteessa on mahdollista ja toimivaa. Käytettävät menetelmät valitaan yksilöllisesti tavoitteita vastaavaksi.

Päätyönään Eila-Kaarina on tavannut pareja, joilla on vuorovaikutuspulmia tai erilaisia kriisejä. Hänellä on niin ikään pitkä kokemus yksilöiden ja perheiden parissa. Asiakkaan käytettävissä on myös EMDR-koulutus.