Eleanor Väre

Kokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä. Työskentelyssä yhdistyvät aktiivinen työskentelyote ja myötätuntoisuus. Integratiivisen psykoterapian viitekehys.
Toimipiste:

Espoo: Niittykumpu

Ammattinimike:
Psykoterapeuttikoulutettava
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Integratiivinen
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Eleanorille (psykiatrinen erikoissairaanhoitaja, terveydenhoitaja YAMK) voit varata ajan tuki-/kriisikäynnille tai koulutusasiakkaaksi psykoterapiaan. Eleanor on työskennellyt työterveyden tehtävissä työhyvinvointia ja työkykyä edistäen. Eleanor on tehnyt myös päihdetyötä (vieroitus ja kuntoutus) ja suorittanut siihen liittyen päihdetyön ammattitutkinnon. Mielenterveystyön kokemus hänellä on kriisityöstä ja psykiatrisesta avohoidosta. Eleanor tarjoaa tuki- ja kriisikäyntien lisäksi koulutusterapiaa, sekä alakulon torjunnan ja stressinhallinnan sparreja.

Parhaillaan Eleanor opiskelee integratiiviseksi yksilöpsykoterapeutiksi Oulun yliopistossa. Vahvistaakseen osaamistaan hän on suorittanut myös ratkaisukeskeisen terapian sertifikaatin, PostGraduate Certificate in Solution Focused Therapy. Eleanor on hankkinut lisäkoulutusta myös skeematerapiasta, sekä perusteet dialektisen käyttäytymisterapian ja hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmistä.

Eleanorin vahvuuksia ovat aktiivisuus ja avara näkökulma asioihin, sekä myötätuntoisuus, jonka työ- ja elämänkokemus on antanut. Työskentelyssä Eleanorin kanssa omaa muutoshalukkuutta tukevat keskinäinen vuorovaikutus, avoimuus ja luottamus.