Eva Pirttikangas

Evalle voit varata ajan yksilö- ja pariterapiaan. Till Eva kan du boka tid till individuell- och parterapi. Eva opiskelee ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi.
Toimipiste:

Turku: Eerikinkatu

Ammattinimike:
Psykoterapeuttikoulutettava , Pariterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Ratkaisu- tai voimavarakeskeinenKognitiivinen
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Eva tekee lyhytterapiaa ja TEP-terapiaa.

Evan työtapa on lämminhenkinen, empaattinen ja kannustava. Terapiatyössä on tärkeää, että asiakas kokee tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi.

Eva on koulutukseltaan sairaanhoitaja (AMK), ja hän opiskelee YAMK:ssa mielenterveyspalveluiden kehittämistä. Terapeuttikoulutus; Kognitiivinen lyhytterapeutti, pariterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja sekä suorittanut kriisityön erikoistumisopinnot.

Eva opiskelee ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi Itä-Suomen yliopiston ja Lyhytterapiainstituutin yhteistyössä järjestämässä koulutuksessa. (Valmistuminen psykoterapeutiksi vuonna-22).  

Kognitiivisessa terapiassa työskentelyn keskiössä ovat haitalliset ajatukset, uskomukset ja tunteet. Tavoitteena on keskustelun avulla lisätä ajattelun joustavuutta, lievittää ikäviä tunnekokemuksia ja löytää vanhojen toimimattomien tapojen tilalle uusia toiminta- ja käyttäytymistapoja.

Ratkaisukeskeinen terapia on asiakaskeskeistä, tavoitteellista, vuorovaikutteista ja voimavarakeskeistä. Asiakkaan kanssa yhdessä, luottamuksellisessa yhteistyössä, etsitään ratkaisuja pulmatilanteisiin ja suunnataan katse kohti tulevaisuutta. Menneisyyden solmut käsitellään toki mutta niihin ei jäädä kiinni vaan suunnataan fokus tulevaisuuteen, jotta elämä olisi elämisen arvoista, mielekästä ja merkityksellistä. Asiakkaan omilla toiveilla ja tavoitteilla on keskeinen merkitys terapiassa.

Pariterapeutin koulutus palvelee paitsi pariterapeuttista työskentelyä myös yksilöä, sillä suhteessa oloon sisältyy erilaisia elämänvaiheita omine haasteineen. Läheisissä suhteissa me tulemme hyväksytyksi ja rakastetuiksi mutta myös torjutuiksi ja loukatuiksi. Aiemmat elämänkokemukset vaikuttavat nykypäivään ja parisuhteessa olemiseen. Omien tunteiden, kokemusten ja ajatusten tutkiminen terapiasuhteessa lisää asiakkaan itsetuntemusta sekä ymmärrystä itseä ja läheisiä kohtaan. 

Neuropsykiatrisen valmentajan koulutus tukee asiakkaita, joilla on todettu adhd, add tai asperger. Yhdessä asiakkaan kanssa tarkastellaan, millä elämän alueella tarvitaan tukea, eri menetelmien avulla lähdetään työstämään haastetta kohti asiakkaan asettamaa tavoitetta.

Eva on opiskellut  kriisi- ja traumaterapiaa. Hän toimii ammattilaisohjaajana henkirikoksen uhrien läheisten vertaistukiryhmässä.