Gitte Pomrén

Huom. Gitte ei tällä hetkellä voi ottaa vastaan uusia asiakkaita. Gitte on työskennellyt pitkään psykologina ja syömishäiriöiden parissa. Terapeuttinen yhteistyösuhde on keskeinen Gitten antamassa tuessa. Psykodynaamisen/psykoanalyyttisen psykoterapian viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Helsinki: Mannerheimintie

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
PsykoanalyyttinenPsykodynaaminen
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Huom. Gitte ei tällä hetkellä voi ottaa vastaan uusia asiakkaita.

Gitte (PsM) tarjoaa keskusteluapua muun muassa masennuksen ja ahdistuksen käsittelyyn, itsetunto- ongelmiin ja vaikeuksiin elämänhallinnassa. Gittellä voi myös käydä pitkäkestoisemmassa yksilöterapiassa. Gitte on käynyt psykoterapiakoulutuksen psykoanalyyttisella suuntauksella. Kognitiiviset lähestymistavat eivät myöskään ole hänelle vieraita. Terapeuttinen yhteistyösuhde on keskeinen tuessa ja hoidossa. Usein tarvitaan joustavampaa tapaa katsoa itseä, toisia, ja ympärillä tapahtuvaa. Lisääntynyt itseymmärrys kasvattaa mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämään.

Gitte on työskennellyt pitkään psykologina yleispsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa, sekä vuosia syömishäiriöihin erikoistuneessa yksikössä.

Gitte (PsM) tar emot för stödsamtal bland annat i samband med depressions- och ångestproblematik, självkänsloproblematik eller svårigheter kring livshantering. Man kan också gå i intensivare eller långvarigare individualterapi hos Gitte. Gitte har gått en psykoterapiutbildning med psykoanalytisk inriktning, men kognitiva metoder är heller inte främmande för henne. Den terapeutiska samarbetsrelationen är central. Vanligt är att man behöver söka mångsidigare sätt att se på sig själv, andra, och det som händer omkring en. Ökad självkännedom ökar möjligheterna att påverka sitt liv.

Gitte har lång arbetserfarenhet som psykolog inom allmänpsykiatrin i specialsjukvården, samt inom vården av ätstörningar.