Hanna Leinola

Pitkä kokemus psykologin työskentelystä mm. mieliala- ja ahdistustusoireiden sekä erilaisten elämänhallinnan ja ihmissuhteiden alueilla ilmenevien ongelmien kanssa. Kela.
Toimipiste:

Kuopio: Käsityökatu

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kognitiivis-analyyttinen (KAT)
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Hanna ei tällä hetkellä ota uusia KELAn kuntoutuspsykoterapia-asiakkaita.

Hanna on kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti ja psykoterapian erikoispsykologi (PsL). Hannalle voit varata ajan aikuisten (yli 16-vuotiaiden) lyhyt- tai pitkäkestoiseen yksilöpsykoterapiaan, muutaman tapaamisen mittaiselle tuki- tai kriisikäynnille tai psykologin ohjaus- tai neuvontakäynnille. Hannalla on pitkä kokemus psykologin työstä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Hänellä on kokemusta työskentelystä mm. mieliala- ja ahdistustusoireiden sekä erilaisten elämänhallinnan ja ihmissuhteiden alueilla ilmenevien ongelmien kanssa.

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT) on integratiivinen, vahvalle yhteistyösuhteelle perustuva hoitomuoto. Terapian tavoitteena on asiakkaan oireiden ja ongelmien helpottuminen lisääntyneen itsehavainnoinnin ja -ymmärryksen kautta. Terapiassa asiakasta tuetaan havainnoimaan ja tunnistamaan tunnetilojaan sekä ajattelu- ja toimintatapojaan, huomaamaan uusia vaihtoehtoja ja kokeilemaan joustavampia toimintatapoja ja selviytymismalleja.

Hanna kuuluu Kelan palveluntuottajarekisteriin.